دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی پژمان خلیلی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /05/ 1361
کشور iran
شهر the .
بیوگرافی فارغ التحصیل مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد

هنوز بلوک سیمانی با غروبی دلگیر را چشم اندازیست

پر معنا .

که ما را رقم می زند !
پژمان خلیلی


آرمان ها، در بُغضی جُنون مَند
فِنآپذیر، بهِ بادمی روندُ
وُ، تَفَنُن،
نوعی جدیدتر از قربانی شدن،
قربان.

اینک، خَرگوش، خَریست وُ گُوشی
برای گوشواری متعالی،
نسیمِ شدید نَدَرآند،
گآهی می رَهان...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

دستانند به تاراج بران سَروهای خوش سیرت
زرد رویان را نَچیند
زیرا زیر پای، صدای پاییز آفرینانند
سکوت خوانا مرگ را به وزن می کشد،
_وَ کیست ناگزیر رونده در سکوت ؟
سکوتی ژرف، خمیده بر سروهای سر بر زم...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

نیم تو نیم درخت عطش
نیم من نیم هواو هوس
عاقبت کیست چُنین است شرح!
شرح فراغ است،که یا غیر درد
سوز چه سازی است ،که نی باز گفت
گفت و شِنودار نمودو بِمُرد
حال چه کس بود چُنین فاش شد
شاد نبوده است ...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

در کوچه به غَمزه ای شُدم غَرقِ جنون
در میکده می زدم هزاران می خون
می در بَرَم وُ ساقی خون خوار به بَرم
مَنهم به کَما کان بزدم جرعه ای خون
چون خون نشست بر لبم یا اسَفا
خونابه چَکید از لبم بر دل و ...

ادامه مطلب
پژمان خلیلی

آن روز که تَرکش را بر تیر تنت راندی
کاروان جَرس جنباند،جانان دگر راهی
خاموش روی جانان غافل که چراغی تو
گر قصد خَموش رفتن، این یاد چه می رانی
ای کاش زبان می سوخت بر نمی شد این بیتی
دُردانه ای ما...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا