کرم  عرب عامری

کرم عرب عامری

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی کرم عرب عامری
جنسیت مرد
تاریخ تولد 02 /01/ 1332
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی مدرس برق و مکانیک تجهیزات حمل ونقل عمودی

مولف کتابهای دانشگاهی در زمینه ی فوق

تالیف دو جلد کتاب علمی تخیلی در زمینه ایده و حرکت
تالیف 25 داستان کوتاه ونیمه درحال چاپ

شعرهای کوتاه درحال چاپ

وقالات ادبی واجتماعی پراکنده

مورد علاقه : مطالعه ی سیستمهای ماکرو کیهانی و ریز سیستمهای ماده (کوانتاها)
کرم  عرب عامری
انگشتانتان را بیاورید
من برایتان می شمارم
همه ی موفقیتهایتان را
در مقابل این همه هیاهو
این همه بگیرو ببند
وجنگلی کشتار
اما می دانم که این حماقت ادامه خواهد یافت ...

ادامه مطلب
کرم  عرب عامریبا خیالت
به آسمان می روم
یک اقیانوس باران می آورم

ادامه مطلب
کرم  عرب عامریدر جایانی
تنها
تن ها می شود
درین جایان
تن ها
تنها
چرا؟

ادامه مطلب
کرم  عرب عامری


اینطوری نمی شود
باید از روبرو خنجرش را ببینم
به چشمانش نگاه کنم
تمام عشق را در چشمان رنگی اش
و
اوج دوست داشتنی که مرا می کشد
ببینم تا کجای آسمان است
#ب_ع...

ادامه مطلب
کرم  عرب عامری
دیرگاهیست

پگاهان دمیده است

دیگر نمی شود

کوره ی خورشید را گِل اندوده کرد

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا