کرم  عرب عامری

کرم عرب عامری

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی کرم عرب عامری
جنسیت مرد
تاریخ تولد 02 /01/ 1332
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی مدرس برق و مکانیک تجهیزات حمل ونقل عمودی

مولف کتابهای دانشگاهی در زمینه ی فوق

تالیف دو جلد کتاب علمی تخیلی در زمینه ایده و حرکت
تالیف 25 داستان کوتاه ونیمه درحال چاپ

شعرهای کوتاه درحال چاپ

وقالات ادبی واجتماعی پراکنده

مورد علاقه : مطالعه ی سیستمهای ماکرو کیهانی و ریز سیستمهای ماده (کوانتاها)
کرم  عرب عامری


اینطوری نمی شود
باید از روبرو خنجرش را ببینم
به چشمانش نگاه کنم
تمام عشق را در چشمان رنگی اش
و
اوج دوست داشتنی که مرا می کشد
ببینم تا کجای آسمان است
#ب_ع...

ادامه مطلب
کرم  عرب عامری
دیرگاهیست

پگاهان دمیده است

دیگر نمی شود

کوره ی خورشید را گِل اندوده کرد

ادامه مطلب
کرم  عرب عامریمیهنم
هی دیوانه
هی سنگ
هی چاه
وهی کمبود انسانهای عاقل

ادامه مطلب
کرم  عرب عامرینمی خواستم
اما فقط یک راه بود
از میان تابستان ،پاییز
و زمستان
ببخش که دیر شد
بهار!
اما آمدم
3ب_ع

ادامه مطلب
کرم  عرب عامری

دستانم را دوست ندارم
چون ترا دقیقا نشانم نداد
و پاهایم را
که گامی بسویت بر نداشت
واندیشه ام را
که دیروز و امروزم یکیست
و چراغی برای فردایم ندارد...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا