آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی فاضله هاشمی
جنسیت زن
تاریخ تولد 27 /02/ 1397
کشور ایران
شهر آباده طشک
بیوگرافی از11سالگی شروع به سرودن شعرکردم ومینویسم لحظه هایم راباقلم
فاضله  هاشمی

درسکوت من بسی فریادهاست
ردپایی ازکلام اولیاست
شایدروزی به حرف آیم
ازسکوتی که نمیدانم ازکجاست
سکوت همیشه علامت تاییدنیست
خط بطلان به روی یک خطاست
شایداین هم یک ادعاباشدولی
حرف راست هم گاهی یک ا...

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

نیستی وبودنت هست تمنای دلم
بی توای مونس جان غصه دارعالمم
توکه باشی شادی میهمان هرشب است
تواگرحواشوی من هم هماناآدمم
فاضله هاشمی"غزل"...

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

من که توراندیده ام
ذکرتوراشنیده ام
وآرزوی دیدنت
همیشه بردودیده ام
فاضله هاشمی"غزل"

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

شعرنان شب دل دیوانه ی ماست
تلخ یاشیرین
ماراازقوت آن سیری نباشد
فاضله هاشمی"غزل"

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

بهار
نرم نرمک میرسدبرپایان کار
این روزها
دیگرنمیشوداسمش رابهارگذاشت
رنگ تابستان به خودگرفته انگار
دلم سخت برایش تنگ میشوداین بار
شکوفه های نشسته به بارهم
ازرفتن بهارغمگینند
حتی من که هیچوقت به...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا