آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی فاضله هاشمی
جنسیت زن
تاریخ تولد 27 /02/ 1397
کشور ایران
شهر آباده طشک
بیوگرافی از11سالگی شروع به سرودن شعرکردم ومینویسم لحظه هایم راباقلم
فاضله  هاشمی

من که توراندیده ام
ذکرتوراشنیده ام
وآرزوی دیدنت
همیشه بردودیده ام
فاضله هاشمی"غزل"

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

شعرنان شب دل دیوانه ی ماست
تلخ یاشیرین
ماراازقوت آن سیری نباشد
فاضله هاشمی"غزل"

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

بهار
نرم نرمک میرسدبرپایان کار
این روزها
دیگرنمیشوداسمش رابهارگذاشت
رنگ تابستان به خودگرفته انگار
دلم سخت برایش تنگ میشوداین بار
شکوفه های نشسته به بارهم
ازرفتن بهارغمگینند
حتی من که هیچوقت به...

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

کم باش ولی باش
همیشه اگرنه،گاه گاهی باش
زیادت باشدبرای دیگران
آنان که دوستت دارندبیکران
من به تکه ی کوچکی ازتوراضی ام
نمیدانی نبودنت بامن چه میکند
توفقط باش
که نبودنت راتاب نمی آورم‌
فاضله ها...

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

این روزها
غرقم دررویا
معمارشده ام
باهمه چیزمیسازم
جزبانبودنت
فاضله هاشمی"غزل"

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا