آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی فاضله هاشمی
جنسیت زن
تاریخ تولد 27 /02/ 1397
کشور ایران
شهر آباده طشک
بیوگرافی از11سالگی شروع به سرودن شعرکردم ومینویسم لحظه هایم راباقلم
فاضله  هاشمی

اخوان روزی گفت:"پادشاه فصلهاپاییز"
ومن هم گفتم :"نیز"
اماشایدآن روز
خبرازقلب پرازدردبرگ خشکیده نداشت
فاضله هاشمی"غزل"...

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

بوی گل انار
پیچیده درحصار
گویی که درمیانه ی تابستان
پاییز شده بهار
فاضله هاشمی(غزل)

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

توانارسرخ رامی مانی
نه فقط درپاییز
هرچهارفصل سال
دلم هوس داردتورا
فاضله هاشمی(غزل)

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا