آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی فاضله هاشمی
جنسیت زن
تاریخ تولد 27 /02/ 1397
کشور ایران
شهر آباده طشک
بیوگرافی از11سالگی شروع به سرودن شعرکردم ومینویسم لحظه هایم راباقلم
فاضله  هاشمی

من تورایکجوری دوست دارم
که شبیه هیچکدام ازدوست داشتن هایم نیست
آخرمن توراجوردیگردوست دارم
فاضله هاشمی"غزل"

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

آنچه درحساب چهارمیشود
ممکن است درعشق
صفرهم نشود
فاضله هاشمی"غزل"

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

اخوان روزی گفت:"پادشاه فصلهاپاییز"
ومن هم گفتم :"نیز"
اماشایدآن روز
خبرازقلب پرازدردبرگ خشکیده نداشت
فاضله هاشمی"غزل"...

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

بوی گل انار
پیچیده درحصار
گویی که درمیانه ی تابستان
پاییز شده بهار
فاضله هاشمی(غزل)

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

توانارسرخ رامی مانی
نه فقط درپاییز
هرچهارفصل سال
دلم هوس داردتورا
فاضله هاشمی(غزل)

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا