دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی میرزایی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 10 /08/ 1397
کشور ایران
شهر مشهد
بیوگرافی علی میرزایی دبیر باز نشسته ی دبیرستان های مشهد
علی میرزایی

نگین تارک دنیا
تو آن شاه شهیدانی که طاقت برده از دل ها
ره ِکوی تو صد ها پیچ و خم دارد و مشکل ها
به دریای غم عشقت گرفتاران بسیارند
نه امیدی به دریا ها،نه امیدی به ساحل ها
صفر آمد، چه در پایت شهید ...

ادامه مطلب
علی میرزایی

زندانی عشق
بیا یک شب به دیدارم ببین حال پریشان را
و سیل غنچه های اشک خونینم به دامان را
به مهر تو چنان دل بسته ام سرو سهی قامت
که از کف داده ام باغ امیدم دین و ایمان را
تهمتن وار در دل عشق از تهم...

ادامه مطلب
علی میرزایی


ز خون نوع بشر سفره ها چه رنگین است
دریغ و درد اگر روزگار ما این است
به هر کجا که نظر می کنم زمستان است
بهار هم که رسد کو، کجا به آیین است؟
گناه این همه کودک چه بود، آن ها را،
به جای دامن مادر ب...

ادامه مطلب
علی میرزایی

دل بیچاره
روزگارم که روزگار نبود،دل بیچاره خوب می داند
زآمدن رفتنم بگو که چه سود،دست تا عاقبت تهی ماند
کرده ام من نمایشی بازی،گه اسیر عجم گهی تازی
در جوانی و کودکی،پیری،به سرم کس گلی نیفشاند
ندهم...

ادامه مطلب
علی میرزایی

بوی نان
جهان و هرچه در آن است بی گمان شعر است
طنین گریه ی ما بعد زایمان شعر است
دو روز عمر، و بی اعتباری ِ دنیا
هزار منت بیجا ازاین و آن شعر است
حراج عشق و جوانی و وحشت پیری
که سوخت جان تو تا مغ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا