آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی شقایق رضازاده
جنسیت زن
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر رشت
بیوگرافی شاعر-ترانه سرا
کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی
شقایق رضازاده

و تاریخ
بی اهمیت ترین موضوع دنیا بود
وقتی هزاران شکوفه را
در تنم
به رقص در آورده بود
بهارِ دوستت دارم گفتن هایش...

ادامه مطلب
شقایق رضازاده

بروید
همه جا بگویید
شاعر این شعرها
کمی شیرین می زد
که از ترشرویی ها
قصه می بافت و
تلخ زبانی ها را
با آرایه
در هم آمیخته بود.

بروید بگویید
شاعر این شعرها
کمی که نه،
زیاد شیرین می زد
که ...

ادامه مطلب
شقایق رضازاده

مثل سرابی که فقط از دور دیدن داشت
این زندگی با چشم های کور دیدن داشت

دنیا مشبک بود و در چشمان صیادش
آزادماهی توی چنگ تور دیدن داشت

پرچیده سروی زیر پوتینش رجز می خواند
فریادهای آدم مغرور دیدن ...

ادامه مطلب
شقایق رضازاده

وفا را
لوس ترین گربه ی شهر
توی آغوشت
هجی می کرد
وقتی سبیلهایش را
برای پرت شدن روی سینه ات
از ته قیچی می کرد
و هرچه بیشتر نوازشش می کردی و
به خودت می فشردی،
عاشقتر می شد و
چشمهایش
بیشتر برق ...

ادامه مطلب
شقایق رضازاده

میخواهم
تمامش را
آتش بزنم؛
پوستم کنده شده،
لباس میخواهم چکار؟

نیستی و
تمام این شعرها
مزخرف می بافند؛
باید با برگ برگ این دفتر
موشک بسازم
این اتاق کذاییم را
منفجر کنم و
خلاص!
مگر قبر قرا...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا