دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

دستانی با بوی تبر

درکارزار سیطره بر باغ هزاران ساله ام
در تمرد ناگزیر غنچه ها و نهالها
باغبان پیر و فرتوت را
یارای ایستادگی نبود
تو آمدی
با تاجی به رنگ زمرد
با دهانی پر از فریاد هرس
دریغا
دستهایت بوی تبر می داد

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 55 نفر 75 بار خواندند
موسی ظهوری آرام (30 /07/ 1398)   |

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس