طارق خراسانی

رزم دَمان

ارسال شده در تاریخ : 01 بهمن 1398 | شماره ثبت : H948426

تا زِ رفتن وُرا خبر دادند
راکت آمد زِ جانبِ خَناس
دست او هم ز تن جدا گردید
مثلِ دستانِ حضرتِ عباستا که دستت ز تن جدا دیدم
با خودم گفتم این یکی راز است
پیرِ جان از درون مرا میگفت
بابِ نُصرَت به روی او باز استبی خیالِ تمام این دنیا
ما ز دیری از آن دگر سیریم
به خداوندِ قادر و قهار
انتقامت که سخت می گیریمان که از جان خبر ندارد، بود
شادمان، رفته آن سپه سالار
تازه آغاز جنگ و دارد باز
قصدِ رزمِ دَمان [1] ، سپه سالار[1]

دمان . [ دَ ] (نف ، ق ) صفت بیان حالت از دمیدن . دمنده . پیاپی نفس زنان چون کسی که دویده باشد. نفس زنان . دم زنان . به معنی جوشنده و مست و خشمناک، خروشنده و غرنده و مهیب و هولناک.

رزم دمان به معنی نبردی مهیب و هولناک

طارق خراسانی

30 دی 1398

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 1 | مجموع امتیاز : 1 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 24 نفر 31 بار خواندند
ولی اله بایبوردی (13 /11/ 1398)   | مرتضی برخورداری (13 /11/ 1398)   | ابوالحسن انصاری (الف. رها) (14 /11/ 1398)   | طارق خراسانی (19 /11/ 1398)   | همایون فتاح (20 /11/ 1398)   |

رای برای این شعر
تعداد آرا :1


تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس