فصل مهر باشیم ماندگار و روشن نه بهاری بی ثبات و مبهم

نگذارید به خاطر کسی یا چیزی،
معشوقه تان حسرت ابدی آغوشتان شود،

همیشه برای انتخاب، بهترین ها وجود دارند هم برای مرد،هم برای زن...

اما نبض غزل هر آدمی فقط برای یک نفر می تپد که اگر به دست نیاورد، نامش،بغض همیشگی گلوی زندگیش می شود

در عشق،ثابت قدم بودن مهم است نه سرخی آتش شعله هایش...

اگر نمی توانید تا آخر با کسی بمانید غم همیشگی چشمانش نشوید لطفا تکلیف خودتان را اول با دلتان مشخص کنید

بعد برای زندگی معشوقتان تعیین تکلیف کنید..

وقتی هنوز درگیر جاده های تردید هستید،احساس دیگران را به عشق کشاندن،بزرگترین خیانت است...

مراقب باشید دل که بسوزد، اعتمادش خاکستر می شود و فریادش در سکوت رسوب می کند

فصل مِهر باشیم ماندگار و روشن
نه بهاری بی ثبات و مبهم...مهناز نصیرپور

اسپند نود و پنج

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 151 نفر 222 بار خواندند
مهناز نصیرپور (25 /03/ 1396)   |

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس