آوای نیل

Thinking about why we detected an specially language or accent need more guide to repair our words to delivery language of tones ,it means that two tone of accent can release two subject media in our listening ,such as some verbs with specially true guide of pronunciations ,just musical no,this is about guide of spelling.

تفکر در این رابطه که چرا ما تعیین می نماییم زبان ویژه ای را یا گویش خاصی در لهجه ای خاص را ،علم زبان را استمداد می دارد.
زبان صدا یا تخصص در هم آوایی ،
برای مثال دو آهنگ از لهجه ای خاص می تواند پخش شود از زبان رسانه ای یا شنیداری ما:
مثلا برخی افعال در زبان خارجی در دستور زبان آواها در نمود گفتاری،نه فقط موسیقی در شناسایی بلکه علم تلفظ واژگان در دستور زبان.
سیده مریم جعفری

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 83 نفر 117 بار خواندند
سیده مریم جعفری (15 /11/ 1397)   | ویکتوریا اسفندیاری (02 /12/ 1397)   | محمد علی رضا پور (06 /06/ 1398)   |

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس