مینا آقازاده

مینا آقازاده

امتیاز اعضا:
امتیاز ویژه:

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

بازی برف و خورشید

ارسال شده در تاریخ : 16 بهمن 1398 | شماره ثبت : H948480

دوست داشتن ما
بازی برف و خورشید بود ؛
هر چقدر عاشقانه تر می تابیدم ،
محو تر می شدی !

مینا آقازاده

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 1