دعوت به صدور شعر عروضی فارسی به جهان

بسم الله الرحمن الرحیم

پویش صدور عروضی سرایی
(دعوت از فرهیختگان به صدور شعرعروضی از فارسی به شعر جهان)

سلام و احترام
از همه ی فرهیختگان گرامی – چه آنهایی که اهل سرایش اند و چه آنهایی که سرایش را دوست دارند و
می توانند کاری برای آن انجام دهند- دعوت می کنم تا به شیوه ای مانند راهنمایی، تشویق، تبلیغات و سرانجام، سرایش عروضی به انگلیسی، در صدور شعرعروضی از فارسی به شعر جهان، مددکار ما باشند.
می خواهیم با صدور زیبایی های موزون شعر فارسی به شعر جهان، خدمتی دو جانبه به فرهنگ شرقی و غربی
تقدیم کنیم و در این راه، راهنمایی و همراهی شما را می طلبیم.
اگر قصد همراهی دارید، اعلام بفرمایید!

محمدعلی رضاپور- دوازدهم اسفند هزار و سیصد و نود و شش کوچنمای خورشیدی

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 108 نفر 165 بار خواندند
جعفر حسن زاده (16 /12/ 1396)   | ماهدخت محمدی (30 /01/ 1397)   |

ورود به بخش اعضا