ارسال شده به مراکز ادبی جهان

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و احترام،
In the name of GOD
Hello to you the great cultural men/women.
I m MohammadAli Rezapour, a poet and writer from Iran.
I have some new works in Persian-English poetry
based on writing Persian-English poems or even completely English poems within the style of Aruzi/Arudhi rhythms that have been placed well in Persian(started in 1998).
I have proved that Arudhi system can be used well in English poetry as I used and explained it in my books called Noora-novinestan and Safeere Shere Farsi.
I have sent you the bookfile of Noora-novinestan within this e-mail.
Please study, introduce it to your society and let me have your idea about it.
Thanks a lot.
محمدعلی رضاپور هستم.شاعر،نویسنده و دبیر زبان انگلیسی اهل مازندران(بابل) و مقیم استان تهران.
ازجمله کارهای ادبی قابل ذکر این جانب، ابتکار سرایش عروضی به انگلیسی است که در کتاب نورا-نوینستان(نشر سخنوران- سال 94) به چاپ رسانده ام.
به تازگی در کتاب سفیرشعرفارسی(در حال چاپ در نشرسخنوران) در حال تبیین علمی صدور اوزان و قوالب شعر فارسی به شعر انگلیسی و از آن جا به بسیاری دیگر از زبان ها هستم.
سپاسگزار خواهم شد اگر مطلبم را به مخاطبان تان برسانید. سپاس.


غزلی فارسی- انگلیسی از محمدعلی رضاپور(مهدی: مبتکر سرایش به انگلیسی براساس اوزان شعر فارسی و سراینده ی این گونه اشعار از سال 1377)

IT IS THE FIRST ARUDHI/ARUZI PERSIAN-ENGLISH POEM(by me written in 1998):

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 75 نفر 112 بار خواندند
امین فرومدی (29 /01/ 1397)   | کیانوش عادتی (24 /05/ 1397)   | محمد علی رضا پور (01 /09/ 1397)   |

ورود به بخش اعضا