صادرات ادبی-1

صادراتِ ساختارِ شعر فارسی به جهان – قسمت 1
(تلاشی برای صدور فرهنگی ساختار شعر فارسی به جهان)

پیام نویسنده به شعرشناسان و شاعران شرقی و غربی
به شعرشناسان و شاعران قلمرو زبان فارسی در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و هر جای دیگر،
و به
شعرشناسان و شاعران پاکستان و تمام شبه قاره ی هند و به شعرشناسان و شاعران عرب و ترک و
به شعرشناسان و شاعران سایر زبان های قلمرو عروضی و به شعرشناسان و شاعران زبان انگلیسی
و به شعرشناسان و شاعران در سراسر جهان غرب و به سایر شعرشناسان و شاعران،
قابلیت اجرای وزن عروضی در شعر انگلیسی و در شعر برخی زبان های دیگر را اعلام می کنم
و از آنها می خواهم که در این صدور فرهنگی – که هم افتخاری برای فرهنگ شرقی خواهد بود و
هم خدمتی به فرهنگ غربی- همتی شایسته بگمارند و شعر جهان غرب را از خوش آهنگی قاعده مند و
پر تنوع عروض شرقی، بهره مند نمایند.
شخصا برای این جانب، این که چنین اقدامی، بهانه ای شود برای صدور بیش از پیش
ادبیات گرانقدر شرقی به جهان غرب،
حتی ارزشمند تر از تقدیم این همه خوش آهنگی های اشعار عروضی است .

اینک، نمونه ای از این اشعار تقدیمتان می شود:
نام شعر: Tell me، قالب: غزل، وزن: فاعلاتن مفاعلن فعلن

I'm keen on what beauty you tell me
What do you want me to do? Tell me

I'm telling you about the eagerness
I'm eager to listen to you. Tell me

Let me sow your beauty in my eye
Watch me and "What a good view!" Tell me

I do love you. You are the love, my love!
Do you yourself love me, too? Tell me.

بر گرفته از کتاب سفیر شعر فارسی – محمدعلی رضاپور (مهدی)

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 65 نفر 70 بار خواندند

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس