در من چه می گذرد

در من چی می گذرد؟
سوال در درونم چون سنگ در دستان کودکی بر سطح مرداب وجودم دایره های تودر توایجاد کرده!
دنیا بازارچه خریدن است یا فروختن؟
خریداریم یا فروشنده؟
میزان سنجش انسانیت کدام معیار است ؟
ایا میزان انسانیت ادمی میزان اندیشه اوست ؟
اندیشه ها باران بر برگهای قامت باور ادمی هستند ؟یا باروری میوه عمل او ؟
ایا انسان ازاد است؟
یا هرکس به وسعت تفکرش ازاد است؟
وسعت وبلندای دنیای ما چقدر است ؟
دنیا را را گذرگاه می بینیم یا اقامتگاه ؟
از کنار تجربه ها وادمها گذر میکنیم یا گذشت ؟
انسان بودن راچگونه تجربه می کنیم؟
ایاانسان بودن خوشبختی است و از درون لحظات شاد ما افریده می شود یا از غمگین ترین تجربه های ما؟
ایا زندگی عمر کردن است یا رشد کردن ؟
هزاران سوال در وجودم چون ساعقه های ابر بهار سکوت اسمان وجودم را می شکند.مداوم صدایی در گوشم میخواند:جهان در گذراست !در تو چه می گذرد؟
زنده ام یامرده ام ؟
زندگی میکنم یا زندگی کرده ام ؟یا باید زندگی کنم ؟


کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 80 نفر 106 بار خواندند
کرم عرب عامری (08 /04/ 1397)   | ستاره اسفندیاری (14 /04/ 1397)   | ویکتوریا اسفندیاری (09 /08/ 1397)   | ویکتوریا اسفندیاری (09 /08/ 1397)   |

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا