پژمان خلیلی

سفر

ارسال شده در تاریخ : 27 مهر 1398 | شماره ثبت : H948143

امتحان می کنم کوچه هایی سر دوُ سایه دار را
گام می نهم بر قدم های سایه هایم
موجی ،گآهی انعکاسی _
لَحنی ترسناک را در پیاده رو
چند قدم مانده به خانه ام
پدیدار می کند
سفر ،تولدی حجمی در خط زمانی دیگر است

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 1 | مجموع امتیاز : 5 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 45 نفر 65 بار خواندند
پژمان خلیلی (04 /08/ 1398)   |

رای برای این شعر
پژمان خلیلی (04 /08/ 1398)  
تعداد آرا :1


ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس