دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
پژمان خلیلی

شعر از پژمان /02/08/1398

ارسال شده در تاریخ : 02 آبان 1398 | شماره ثبت : H948162

باید نگاه کنی، زمین !مُرتعش تَر اَم

من در عذاب انسان یم----- که مُبتلا، زِمبتلا تراَم

هَست ی/ که فعل می گماریم/ از شعر مبتلا تلوتراَم

دی شیخ می به چه جرمی !به چوبهای تُرک

اهواز وُسیسهِ بهِ کرمان ِ با کو-/سَمر قَنم

***

در کوهسارِ فِشان! خیمه پاره کن، دَر ی بهِ اَر

تدبیر اَحمق اُحماق ِ سرزمینِ بهِ مُردهِ تن اَم

باید نگاه کنی، زمین !
باید نگاه کنی، زمین .

مرتعش تر ام

دی شیخ !
می به چه جرمی
فَسونِ ما!
اهواز وُسیسهِ بهِ کرمان ِ با کو-/سَمر قَنم

شعر از پژمان /02/08/1398

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 1 | مجموع امتیاز : 5 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 20 نفر 26 بار خواندند
پژمان خلیلی (04 /08/ 1398)   |

رای برای این شعر
پژمان خلیلی (04 /08/ 1398)  
تعداد آرا :1


ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس