دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

سرباز

ارسال شده در تاریخ : 08 آبان 1398 | شماره ثبت : H948186


سرباز زینت کشور بود
زمانی کهِ جغرافیا گُشادی زمینم را مفتَخَر بود
چهل پی ( پیه) چراغ برای اندیشه
وَ اینک
چهل ها اندیشه برای چَرا
جآودانگی، بَشآرت ِ چَراگاهی مصنوع
تَه ماندگیِ امروز را چِگونه فآتحیم
کهِ
بالیدنمان بال بال می زند
مرا به کامیابی رها کنی و دربند
توانستن را
مُعجزه نمی دانم

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 1 | مجموع امتیاز : 5 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 21 نفر 26 بار خواندند
پژمان خلیلی (22 /08/ 1398)   |

رای برای این شعر
پژمان خلیلی (22 /08/ 1398)  
تعداد آرا :1


ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس