دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
پژمان خلیلی

زمان شِکنان! همیشه مفهومی را پیشاپیش از اذهان درک می کنند و به نُدرت خُوی کِسالت بار را دنبال می نمایند، .پرهیز کارانی عاری از اخلاق خلقیده اند که ما

ارسال شده در تاریخ : 22 دی 1398 | شماره ثبت : H948403

زمان شِکنان! همیشه مفهومی را پیشاپیش از اذهان درک می کنند و به نُدرت خُوی کِسالت بار را دنبال می نمایند، .

پرهیز کارانی عاری از اخلاق خلقیده اند که مانند لخمی/ تَر، وَ تازه و نآب هویدا می گردانند

اینان ! بآنیان زمینی هستند که کمر بر زمانی زمینی بسته وَ/و َراه را خوب می پیمایند .

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 1 | مجموع امتیاز : 5 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 24 نفر 35 بار خواندند
پژمان خلیلی (26 /10/ 1398)   |

رای برای این شعر
پژمان خلیلی (26 /10/ 1398)  
تعداد آرا :1


ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس