آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

تعرض

ارسال شده در تاریخ : 19 فروردین 1398 | شماره ثبت : H947667

« تعرض »

ای که دستگاه تعرض طلبی ، جاه من است

پیـرو راه تکامل ، نظـر شاه من است

گـر تعرض بکند کس بـرِ قانون شهـی

علتش بی خبری هست،که فکرش عقب است

چونکه در محکمه ای مفتضح و خوار شود

خواری دشمن ما ، خود سبب جاه من است

ملت بی خبر از نظم ، زِ بی فکری خود

سطح دولت بشکستند،نگفتند زیان وضرر است

هـر کجا نظم صحیحی بُوَد و امـر رجوع

ملت و مملکتش ، از همه جا بهره بر است

هـر کجا را نَبْود نظم و درستـی و عمل

زندگـی کردن آنجا ، به زیان بشـر است

کار بی نظم جهان ، سود نـبخشد به کسی

جنگ و بی نظمی آن،خود سبب درد سر است

پایه ی عدل عمومـی ، در ایران نوین

از اثـر همّـت شاهِ دل آگاه من است

من که چون ذره ،در اطراف شعاع خورشید

پَـر زنان سِـیر کنم ،منزل شه چشم من است

گر بـپرسد که بُوَد ، اینکه به ما گشته رفیق

گویمش زارع دهقانی و نامش حسن است

٭٭٭

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 1 | مجموع امتیاز : 2 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 16 نفر 32 بار خواندند
ایمان اسماعیلی (21 /01/ 1398)   | ویکتوریا اسفندیاری (21 /01/ 1398)   | حسن مصطفایی دهنوی (22 /01/ 1398)   |

رای برای این شعر
ایمان اسماعیلی (21 /01/ 1398)  
تعداد آرا :1


نظر 2

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا