آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

بهار نوجوانی

ارسال شده در تاریخ : 22 فروردین 1398 | شماره ثبت : H947681

« بهار نوجوانی »

خداوندا غمم بـر غم ، فزون شد

دلم از جور دنیای تو ، خون شد

نهال صبـر من ، بُـبریده گشته

عنان4 صبرم از دستم ، برون شد

بهار نوجوانـی ام ، ســر آمـد

بهار این مبّدل5 بـر خزان شد

مـرا بـود آرزوهایـی بـه دنیـا

بهار نوجوانیـم ، لاله گـون شد

عجب فکری غلط بُد در سر من

به جای لاله گـون ، واژگـون شد

شما ای همرهـان از من بـپُرسید

تو را غم بُد کمی،چون شد فزون شد

تکاپو هـر چـه من کـردم به دنیا

همه سـودش ، نصیـب دشمنان شد

خداوندا ، چه بُد سـودم ز دنیا

نـدیدم سود ، می باید برون شد

خدایا این چه دنیای عجولی است

بشـر نـتوان در اینها کامران شد

خداوندا گناه مـن چه مـی بود

تنـم بـر زیـر بارش ، ناتوان شد

غـم دنیا ، به دوشـم بار سختیـس

غـم عقبـی بـیامد بار آن شد

خداوندا ، همـش فکر تـو بودم

مرا لطف تو باید ، رهنمون شد

به لطف تو ، دلـم امیـد وارس

مگر جُرم من از لطفـت فزون شد

هر آنکس عمر خود ، پیش تو باشد

نـشاید از تو پیـش ، این و آن شد

من از امـر تـو سرپیچـی نکردم

که امـرت بـر زبان من روان شد

کسی غیر از تو دیگر ،فکر من نیست

نمی پرسن حسن،چون بود و چون شد

٭٭٭

4- افسار- دهانه 5- تبدیل شده

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 1 | مجموع امتیاز : 5 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 11 نفر 19 بار خواندند
ایمان اسماعیلی (25 /01/ 1398)   | حسن مصطفایی دهنوی (25 /01/ 1398)   |

رای برای این شعر
تعداد آرا :1


نظر 2

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا