آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

کار نیکو

ارسال شده در تاریخ : 14 اردیبهشت 1398 | شماره ثبت : H947819

« کار نیکو »

خود کفایی من از عادت فرزانگی است

حرص جویی همش از علت دیوانگی است

هر که با حرص و طمع، رو به فزونی برود

بی خبر هست،که کارش همه وارونگی است

خودکفا باش که محتاج به مردم نـشوی

چون که از خود بخوری،نان تو از خانگی است

هر که با حرص و طمع، خانه ای آباد کند

خانه اش آباد نـشد ،روی به ویرانگی است

کار آماده و نیکـو بنمـا ای پسـرا

کار نیکو پسرا ، همت مردانگی است

فکر آزاد خودت ، کار بـفرما پسـرا

فکر نیکو ، همه جا ثروت آزادگی است

صافی و سادگی از بهر خودت عیب مدان

هر کجا کار نکو می بُوَد از سادگی است

بی خبر مگذر از افکاری هر دشمن و دوست

بی خبر بودنِ از دوست زِ بیگانگی است

مرد افتاده طبیعت ، نـهراسد زِ خطر

راه بگذشته زِ هر کوه ، زِ افتادگی است

خانه ی عدل بنا کن ، نه تظلّم و ستم

ستم و ظلم خودش ، آفت هر خانگی است

آخرِ کار بشر هر چه بُوَد ، از خود اوست

رمز این کار هم از حکمت یزدانگی است

فطرت دیو ، اگر فطرت آدم می بود

کار دیوان نـتوان گفت:که دیوانگی است

آدم اول زِ که می بود ، دَد و دیو زِ کیست

فطرت دیو و دَدس ، حالت دیوانگی است

فطرت دیوس و انسان، حسن این هر دو کدام

جالبـس بهـر بشـر ، وَز ره فرزانگی است

٭٭٭

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 0 | مجموع امتیاز : 0 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 32 نفر 41 بار خواندند
علی مزینانی عسکری (17 /02/ 1398)   | ولی اله بایبوردی (18 /02/ 1398)   | ابوالحسن انصاری (الف. رها) (20 /02/ 1398)   | حسن مصطفایی دهنوی (21 /02/ 1398)   | سام زمانپور (22 /02/ 1398)   |

رای برای این شعر
تعداد آرا :2


نظر 2

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس