کرم  عرب عامری

کرم عرب عامری

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

آه آناستازیا دخترم (13)

اگر قرار باشد در عربستان بنویسیم بایستی با شکل ها و آنچه که مانع پویایی می شود در بیفتیم، مردم مانند کتاب صحبت نمی کنندو دستور زبان را ونیز شکل قراردادی ، واژگان را بفراخور دستگاه گفتاریشان بیان می کنند زبانشناسان که بیشتر با مقوله های پویای زبانی درگیرند ، می دانند که نباید مانعی بر سر راه تطور و پویش زبان قرار داد اما برعکس طرفداران دستور زبان از همه می خواهند که اصولگرا باشند و واژگان و جمله هارا با همان فرم و آهنگ اولیه بزبان آورند یعنی زبان شناس با دستور زبان در حال مبارزه است. دستور زبان، مطالعه ی زبان وشکل نوشته ای آن است و استخراج آئین آن. بنظرم دستور زبان می خواهد دائم افراد را در کاربرد زبان متوقف نگه دارد. آئین نگار فردی باهوش است، دستور زبان نظر ایشان است معلوم نیست کاملاً درست باشد؛ با این وضع پیوسته توصیه می کنند که مردم و نویسندگان باو بازگردند یعنی کسی حق ندارد آئین او را تغییر دهد. در صورتی که زبان محاوره و کوچه وبازار سیال و گرامر شکن است نویسنده می تواند برای پذیرش تغییر در فرم خودوبالا بردن توان نوشتاری از گفتگوی مردم سود ببرد علاوه بر دستور زبان عربی ساختار زبان عربی که اشتقاقی و قالبی است مانع توسعه ی واژگان است و کمتر می خواهد واژگان بیگانه را درون خود بپذیرد.

تکنولوژی و دانش بشر پیش می رود اتومبیل ها بهینه می شوند و نیز جاده ها و آئین نامه های راهنمایی و رانندگی مجبور است که تغییر کند و انسان را زودتر و سالمتر بین دو نقطه جا به جا کند؛ پلیس هم تغییر می کند هم بلحاظ کنترلی و آگاهی و هم بلحاظ روانی و رفتاری این تغییرها در جهت راحتی انسانها است پست مدرن نمی تواند در هیچکدام از این عوامل تغییر خودسرانه ایجاد کند باید از علم و دانش پیرویکند والا اتومبیل طراحی شده با اسلوب پست مدرن ممکن است آن را نا امن کند و یا سرعت آن را کاهش دهد .

همینطور است تغییر در جامعه عربستان و بعد تغییر شکل حکومتی، پست مدرن غیر از پراکندگی و آنارشیسم سطحی وگسسته راهی را برای بهبودی زندگی مردم قبول ندارد این در حالیست که هنرمند به اصطلاح پست مدرنیکه در عربستان زندگی می کند کاملاً از فردای مطمئن خود خبر دارد ؛ از ینروبرای فعالیت خود برنامه ریزی می کند و فرزندش را آماده می کند تا فردا به مدرسه برود و خودش اگر مریض شود از دارو و دست آورد علم پزشکی استفاده می کند تا هر چه زودتر بهبود یافته و از مواهب زندگی برخوردار گردد اگر به آگاه کردن مردم برای فردای روشن اعتقادی نداشته باشد یعنی وضعیت فعلی را برای مردم مناسب می داند یعنی بناچار طرفدار ارتجاع و حکومت عقب مانده و واپسگراست.

در مورد پیدایی مکتبها هم این گونه است، مکتبها را کسانی بوجود آوردند که قصد داشتند اندیشه ی خود را در قالب اصول آن به مخاطبشان ارائه دهند باید ببینیم این اصول چه بودند و چه کسانی را در بر می گرفتند یکی از ریشه های شناخت، شناخت لایه های اجتماعی یک جامعه است بیشتر هنرمندان و منتقدان از جوی آب فقط خاشاک و کف روی آن را می بیند لایه ی زیرین و اعماق جامعه عربستان، حضور آن یازده ملیونکارگر خارجیست که در گرمای توان فرسای این سر زمین ،بارِ استخراج نفت را بعهده دارند و بلحاظ فرهنگی بردگی جنسی زنان خارجی در این سرزمین بوفور رواج دارد.

تاریخ کارگران شرکت نفت تاریخ رنج انسانهای بیشماری است که کارمی کنند رفاه تولید می کنند و گمنام از جهان می روند برای آنکه عده ای شاد زندگی کنند و مشهور باشند و با شادمانی دنیا را ترک کنند.(چیزی شبیه این جمله در نوشته های هزاران ساله ی کرانه ی رود نیل در مصر بدست آمده است)

هر چند رژیم سعی می کند مشکل ها را در چشمان مردم جهان بزک کرده و ناچیز به نمایش بگذارد اما جنایتهایجامعه مرد سالار عربستان نسبت به زن و کودک چیزی نیست که از چشم بیدار مردم جهان دور بماند.

در دوگانگی بین مردم و حکومت، بار دوگانه اندیشی بکول بچه ها بسیار ناگوار است بچه ها در منزل جوری زندگی می کنند ، در بیرون و خیابان و مدرسه جور دیگری و این دو شخصیتی بودن از کودکی سم مهلکی برای فرزندان این سرزمین است، بچه ها دائم تحت فشار روحی برای حفظ اسرار خانوادگی در جامعه هستند و ایناضطراب بروحیه و شخصیت آنان لطمه ی فراوان می زند.

این رفتار زشت حاکمان تمام جامعه را در بر می گیرد و باعث می شود که در آینده جامعه ای پراز انسانهای فاقد شخصیت استوارداشته باشد همه ی این موضوع ها، چیزهایی است که در اطراف آن بسیار می توان نوشت. ادامه دارد...

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 103 نفر 150 بار خواندند
کرم عرب عامری (23 /05/ 1396)   |

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس