کرم  عرب عامری

کرم عرب عامری

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

آه آناستازیا دخترم (31)

در گذشته مردم فرهیخته باصرف وقت بسیار می توانستند کلاف های سردرگم را باز کنند اما امروز هرگز کسی قادر نخواهد بود که کلاف درهم بافته ی هزار سر را از هم بازکند متاسفانه این چنین است اثرهای پست مدرنیستی
ایهاب حسن یکی از پرچمداران مصری آمریکایی توصیه هایی برای ایجاد یک اثر پست مدرن می کند او در مقایسه با اثر مدرن که دارای محتوا هست به فرم توجه می کند و علنا فرم اتفاقی از واژگان را پیشنهاد می کند داداییسم ودر مقابل واقع گرایی منطق خاکستری و فازی را می گذارد در کتاب (سپهر فازی یا دنیای گرگ و میش )کاملا فازی را شرح داده ام فازی آن بخش از واقعیت است که بین صفرو یک ارسطو و بین هست و نیست اتفاق می افتد خیرو شر یا نورو ظلمت بودا و مانی است که هردو عنصر متضاد را با خود دارد هیچ پدیده ای خالص نیست پدیده با خود و ضد خود آمیختگی دارد و رمز وجودی آنهاست این اندیشه (فازی) بیان واقعیت و از رکنهای رئالیسم است و با تقلب پست مدرن در اختیار آن قرار نمی گیرد ودر مورد داداییسم حتی شاید واقعیت مخرب جنگ جهانی اول سبب بوجود آمدن آن شده باشد و برگزیدن یا شانس و اقبال واژگان ، از روی بلاهت و تفنن نبوده است ، وقتی موشک دشمن بشهر اصابت می کرد شانسی بود ووقتی اتفاقی خانه ای را منهدم میکرد آن لحظه منظره ای از یک عروسک و یک قاب دونفره از عکس یک زوج مقداری مصالح درهم ریخته و... این منظره احتمال دارد باعث پیدایی شبه هنر داداییسم گردیده باشد وبا بازگشت صلح و آرامش موضوعیت خودرا ازدست داده با شروع سازندگی داداییسم هم خودرا منحل می کند اما بعدا که کلیت غرب در مقابل شیوع فلسفه ی اجتماعی که توسط هگل بنیان نهاده شده بود موج جنبشهای اجتماعی وهنری و ادبی جهان را فراگرفت که همچنان ادامه دارد و توپ مرگ بدامان کاپیتالیسم می افتد آنان دست بدامان فیسوفان فرد گرا می شوند تا اولا اندیشه فرایند نگر اجتماعی و تاریخی را مسخ کنند و دوم اندیشه ی منسجم طبقه متوسط راکه به اندیشه اجتماعی علاقمند شده بود را منهدم نماید و میبینیم که هوسرل و نیچه و هایدگر بطرز استادانه ای از یک طرف شعار انقلابی می دهند و از طرفی وقتی یارگیری از طبقه متوسط انجام دادند آنها را بطرف فاشیسم سوق می دهند فاشیسم که دشمن هگل و هگلیستها می شود ؛درآمریکا برعکس هگل و اندیشه اجتماعی و فرایند نگر اورا ببهانه ی اینکه دستمایه حزب نازی شده است ممنوع می شود با شروع جنگ ویتنام و مقاومت مردم و طبقه متوسط بنفع مبارزان ویتنامی مکارتیسم و سرکوب آزادیخواهان در آمریکا شروع می شود ورود چارلی چاپلین هنرمند نامدارجهانی به آمریکا ممنوع می شود مهندسی هنر و تفتیش عقیده به جان مرکزهای هنری و هالیوود می افتد هنر مندان و مردم مبارز محاکمه می شود در چنین اوضاع احوال مهندسی پست مدرن اصولی که به آن اعتقادی ندارد شکل می دهد و بخشی از مردم آمریکا و جهان و از جمله روشنفکران میهنمان را می پوشاند و عضو گیری می کند در این روش همه آدمها خاص هستند که هستند هنر کاملا برای هنر است البته هنر هم آنرا در بیشتر موقع ها درک نمی کند برای همین است که ماهنر مندان نامشهور فراوان داریم مغز تقریبا همه ی هنرمندان کلاف مطلقا باز نشویی بنام سیم ظرفشویی دارد چه چیزی بهتر ازین که خواننده یا تماشاگر بیچاره اینهارا ببیند و بخواند و آنچنان گیج شود که راه خانه اش راهم گم کند چه رسد به راه زندگی یا مثلا مبارزه آنجایی هم که کسی اهل مطالعه یست برایش مواد روانگردان می سازد تا بدون مطالعه و دیدن فیلم دچار توهم شود معمولا پس از مصرف شبه هنر پست مدرن یا این مواد روانگردان فرد آنچنان دچار توهم می شود که نه ارتفاع را می فهمد و نه قطار و ماشین را میبیند و گاهی براحتی جان خودرا ازدست می دهد
کانونهای فراوانی برای شبه هنر مندانی که در این راه قدم گذاشته اند ایجاد کرده اند هرکس بتواند در انسانها توهم و سردرگمی چند وجهی ایجاد کند جایزه می گیرد و جهانی می شود بدون آنکه مردم حتی خودش بداند که چه بافته است
البته مقدار کمی از اثرهای پست مدرن دارای ریشه ی واقعی در انسان و جهان است که در نوشته ی بعدی به آن خواهم پرداخت
ادامه دارد...

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 64 نفر 370 بار خواندند
کرم عرب عامری (16 /05/ 1398)   |

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس