آواز آزادی

ارسال شده در تاریخ : 20 شهریور 1398 | شماره ثبت : H947998


از حال ما نپرس
تلخ کامیم همه
بـرای پـر زدن
یک آسمان کمه

من بـاورم شده
تبر بَرنده نیست
جنگل محل هیچ
گرگ درنده نیست

تو بـاورت شود
پیروز شود امید
آوازِ آزادی
روزی شود شنید

من خوابی دیده ام
پیروز، ما می شویم
بـا اتحـاد و جِـد
راهی که می رویم

رویای یک وطـن
فاقد دزد و کیـن
ملت به زنـدگی
فارغ ز رنگ و دین

تساوی حقوق
مابین مرد و زن
چه رویایی شده
این بوده خواب من

من خوابی دیده ام
شکسته هر قفس
جلادی ورشکست،
آزادی بود و بس

صــدای قهـقـه
از خانـه ها بلنـد
بجـای نوحـه ها
تـرانـه و لبـخنـد

من خواب دیده ام
ما سبـز می شـویم
از ایــن زمستــان
مـا رد می شـویـم.

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 2 | مجموع امتیاز : 5 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 18 نفر 36 بار خواندند
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان) (26 /06/ 1398)   | سعید فلاحی (26 /06/ 1398)   |

رای برای این شعر
تعداد آرا :2


ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس