14 تیرماه روز قلم ، بر فرهیختگان اهل قلم تهنیت باد

شاعر ، زیباترین شاهکار خدا
================
سوگند به عشق ...
سوگند به قلم ...
سوگند به کلمه ...
سوگند به شعر ...
و آنگاه که آفریدگار مهر ...
فطرت هستی را ...
بر جوهر عشق آفرید
از پی عشق ...
قلم را آفرید...
و سپس ...
کلمه را ....
و آنگاه ، پرچم کلمه را بدست قلم داد
سپس ...
در قلمرو بی همتای قلم
عشق را ، فرمانروایی بخشید و
قلم را ، پرچمداری و مرزداری ادب...
سپس ...
از جوهر یگانه ی خویش
شاعر را آفرید
و به او گفت :
تو طلایه دار عشق و
ناخدای سخنی ...
اینک ....
بادبان کشتی آفرینش هایم را
بتو می سپارم
تا سوار بر نسیم خیال
و در آغوش امواج احساس
روح نوازترین آهنگ جاودانه ی عشق را
برایم بنوازی
و من ...
در ساحل رویایی ترین چشم اندازها
بانتظارت نشسته ام .....
و اینچنین شد که
شعر آفریده شد ...
و بر گوش جان نشست
و شاعر .....
زیباترین شاهکار خدا ، نام گرفت .
=============
ن والقلم و ما یسطرون :
سوگند به عظمت قلم و آنچه می نگارد .

محمد جوکار "یاس خیال " 1393.03.02

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 224 نفر 349 بار خواندند
محمد جوکار (14 /04/ 1395)   | معصومه عرفانی (19 /04/ 1395)   | حسین شفیعی بیدگلی (14 /05/ 1395)   | پرستش مددی (07 /08/ 1395)   |

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا