آخرین اشعار

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

درخواست مشاعره باشعرفی البداهه

به سلام من که گوید؛ّگهِ گفتنش سلامی
که بدین سلام گیردزبرای خودغلامی.
سلام،کسی حاضربه مشاعره باشعرفی البداهه هست؟

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 26 نفر 37 بار خواندند

ورود به بخش اعضا