آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

اینجا انار ندارد

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
نمیخواهم1431
ما را بی آنکه بلد باشی قضاوت کردی0390
وقت هایی میرسد...0400
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس