دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

فصلی از عمر

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
من زخمـــی ام زخمـــی نمی فهـــمی ؟ یا نه خیـــال دیگـری داری؟ 418418
ذات پاک از اتّهام هر غرض ورزی بری است 31717
« یَمْحــَقُ اللّـهُ الْـــرِّبَــا » 11223
آوخ آوخ بهشت غارت شد 21554
هَا وَ أنتم کِلابُ إمریکَا41735
به باغ ما منزلت ندارد ،شجر که بی درد سر شکوفاست21943
پست مدرن22533
هلا شهیدان کربلایی که نشکفد جز به نامتان گل01540
به صِرف قدرت آدم می شود شیطان پرواری21512
خط زیر فهم01280
حضرت مستطاب عشق آمد ، ضجّه زد در مغاک خاک ابلیس01040
صلاح کار کجا و من خراب کجایم؟01580
و بعد11101
«آنات» ما را بی وضوها شستشو دادند11012
من همینم ، همین که می بینی! درد، بر دوشِ حسِّ تنهائی01103
مائیم همین اکبر { تقدیم به قهرمان کربلا حضرت علی اکبر سلام الله علیه}21291
دریغا باوری نابارور دارید و می لولید0961
دلخوش از خُم2951
وَمَا عَلَی الرَّسُولِ إلّا البَلَاغ01050
به غارت می برد طوفان گلستان را در خوابیم1882
دزد گوسفند01060
خر دزد11582
لندهور0851
......ی که2702
آقا زاده ها2933
مقیم دولت سرای عشق از جنون گزیری ندارد آری1601
اذان به وقت نگاه رافت مدار ایزد به دل نشیند1601
سلسله ی دود آه1641
مومیایی یک عفریته0530
قصیده ی غدیریه1741
ستم ستیز است اگر کسی در جهان فقط اسوه اش حسین است1501
ملیجک2523
مقیم حیرتسرای عشق0611
ولی خورشید می داند0681
«جنگ جریان ها»1581
از عقل به عشق راه باید بکشم0500
الامان از دولت تدبیر و امّید الامان1380
خوکی پلشت (( هجویه ای نثار ترامپ))1452
آفتابیرتر0430
ویرانگرتر2522
قربان1602
آب و آئینه0510
عدیم النّظیر1471
رندانه تر سرخیل رندان باش2554
شکفته است آنچنانت ایمان به جانِ گسترده پر در آتش0120
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس