دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

رویا

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
طبیب11852
دلدار21553
غم جانان11501
پرواز11432
رمز وصال11531
چشمان تو11582
مرغ سحر11573
یار01612
وصل جانان21402
حیران11881
انتظار منجی11361
نور دل01550
چشم طمع21812
عشق11272
محبت11470
شهر غمگین22062
تقوا01560
درد پنهان01880
حلال ماه11721
هم راز31713
بر دل صفایی آمد11885
جام رحمت21772
درمان درد11551
دل بیدار01450
یا علی01401
محراب خون11441
راز و نیاز11435
خلوت نشین21503
حلقه زنجیر21644
ضیافت11231
سماوات21504
سرنوشت01410
سفره دل11562
سادگی دل01540
خادم عشق01470
حجاب01370
فداییان حرم01491
رئیس مذهب01411
صبح امید01310
چشم سیاه11491
دل به یادش میرود11421
گل روی تو21381
ضامن آهو11232
اذان11304
امید01342
دور از ریا11332
عرفان11361
پیرو دین01296
هر روز یه ماتمیست11280
قرآن01381
بصیرت01200
بی نوا01340
نوبت ما01201
درد دل01210
عشق دارد کربلا01180
عشق دارد کربلا21290
دریای بی ساحل11312
ملیکانم نمیسوزم11322
طبیب نیست21101
مرهم ب زخم11130
مطهر باش11091
بر ما نظر کن21284
غوغا به پا شد21246
من خاکیم21152
ماه رجب11032
مقام دل21040
به جایی نریسیدیم1990
با تو هستم11041
صفای دل21306
پیر خرابات11217
بی مکانم0940
امشب11052
آمد بهار قرآن11082
حقیر بی پناه1910
یا مولا1980
یاد شما01180
غفلت1951
بینا شد0961
شهر سوخته0920
مرغ شکسته بال11380
جوان پاکدامن0920
پریشانی1880
تقدیم به روح پر فتوح شهید محسن حججی11020
دوست دارم21041
درخشان است هتوز3502
اهل زمین2430
دوست نادان0310
آرامش نیست1302
احساس چه می دانی1251
خبر هدهد1260
حلقه‌ی زنجیر0251
در محضر خوبان3353
بشارت0310
فریاد0340
حق گفتن 0270
سرو قامت0250
بهارم0250
محرم1292
امام بر حق0140
تقدیم به مرزبانان محترم کشور0140
حرمت ناموس0273
خون دل0111
تقدیم به نیروی محترم انتظامی070
جمعه1114
زحمت راه020
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس