دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

رویا

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
طبیب11952
دلدار21643
غم جانان11601
پرواز11502
رمز وصال11611
چشمان تو11662
مرغ سحر11683
یار01732
وصل جانان21462
حیران11951
انتظار منجی11451
نور دل01620
چشم طمع21892
عشق11332
محبت11560
شهر غمگین22132
تقوا01670
درد پنهان01930
حلال ماه11841
هم راز31843
بر دل صفایی آمد11945
جام رحمت21862
درمان درد11661
دل بیدار01510
یا علی01501
محراب خون11551
راز و نیاز11475
خلوت نشین21553
حلقه زنجیر21744
ضیافت11321
سماوات21614
سرنوشت01500
سفره دل11612
سادگی دل01580
خادم عشق01560
حجاب01410
فداییان حرم01551
رئیس مذهب01521
صبح امید01370
چشم سیاه11541
دل به یادش میرود11481
گل روی تو21421
ضامن آهو11352
اذان11374
امید01392
دور از ریا11432
عرفان11411
پیرو دین01366
هر روز یه ماتمیست11360
قرآن01411
بصیرت01310
بی نوا01410
نوبت ما01301
درد دل01280
عشق دارد کربلا01230
عشق دارد کربلا21390
دریای بی ساحل11402
ملیکانم نمیسوزم11402
طبیب نیست21241
مرهم ب زخم11240
مطهر باش11191
بر ما نظر کن21384
غوغا به پا شد21336
من خاکیم21242
ماه رجب11082
مقام دل21100
به جایی نریسیدیم11100
با تو هستم11161
صفای دل21336
پیر خرابات11277
بی مکانم01050
امشب11092
آمد بهار قرآن11132
حقیر بی پناه1990
یا مولا11050
یاد شما01310
غفلت11011
بینا شد01051
شهر سوخته0980
مرغ شکسته بال11450
جوان پاکدامن0990
پریشانی1940
تقدیم به روح پر فتوح شهید محسن حججی11120
دوست دارم21121
درخشان است هتوز3662
اهل زمین2540
دوست نادان0500
آرامش نیست1482
احساس چه می دانی1391
خبر هدهد1380
حلقه‌ی زنجیر0381
در محضر خوبان3463
بشارت0540
فریاد0650
حق گفتن 0560
سرو قامت0600
بهارم0520
محرم1692
امام بر حق0370
تقدیم به مرزبانان محترم کشور0530
حرمت ناموس0633
خون دل0361
تقدیم به نیروی محترم انتظامی0440
جمعه1424
زحمت راه0452
دانایی0510
خاک مطهر0430
عهد و وفا0410
از تو جدا نمی شوم1520
عشق مهدے0340
نور خدا1292
گنج حکمت1211
دریای عشق 1231
جان فدای عشق (حاج قاسم)0200
منم قاسم000
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس