سرخوش پارسا

سرخوش پارسا

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

شعر کوتاه

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
ماهی ها1137112
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس