منظومه آفتاب

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
ترجمان ( شبِ محرّم ِاو )2750
خرد در تزویر -دلدار حق2691
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس