آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
راه جهان 0520
نظام ملک یکتا 0540
وارث پیغمبر(ص)0760
شفیع شعیان 0600
دیار دوست 0540
مرثیه امام حسین (ع) 1950
شب عاشورا 0650
علی اکبر (ع)0560
مکتب توحید 0570
شافع جزا 0630
فطرت پاک0550
آیین شکنی عرب0570
قتیل راه خداوند 0590
عهدحسین(ع)0620
گوش دل 0590
دو راهی 0570
دٌر نهان 0510
شهید حق0470
کوی دوست 0480
پیر جهان دیده 0562
پادشه خوبان 0530
زنجیر ستم0430
زنجیر هوس0540
گمرهی خلق0460
پاسدار عشق 0600
دام فنا 2551
نسیم لطف 0580
بلبل شیدا 1531
مار دو سر 1541
وسوس شیطان0440
یار دانا0450
آیینه ی ما 1511
دل آدم0480
والی ملک ایمان0460
فتنه1450
جاده ی اسلام 0490
ناصح0550
قضا و قدر 0560
پیر مو سفید 0560
غم غمخانه 0520
جلوه ی حٌسن0550
تیر دعا 0510
بندگی0540
نور هدایت 0580
حرص گندم 0450
حکمت توحید 0570
نقطه هدایت 0490
سِر حقیقت 1491
ذکر حق0620
ملک عدالت0940
عهد پدر 0510
محرم اسرار 0450
خالق اکبر 0590
دام دنیا 1551
شهر علم0480
در یتیم 0580
مکتب محمد(ص) 0510
وارث شیر خدا 0350
قدرت دست خدا 0590
طالب1640
خیال خام 1514
دست دعا 2550
آستان عشق1531
حساب خلق1620
شیشه و سنگ 0660
جام فضل0590
آتش0570
آب سرچشمه 0540
محمود0550
مژده ی ایمان 0490
لطف کریم 0560
عید مولود 2511
گلاب گل0570
منطق حق0580
درخت طیبه 0560
حیله و تزویر 0530
فاتح خیبر 0690
آب انار 1571
صحبت نیکان 0380
میزان عدل 1463
دست دل0370
رای نکو 0490
راه نرفته 0440
صدق و یقین 0420
راه خدا 0580
پیر خردمند 1510
فیض ناب0700
حٌسن قیامت 0610
طریق یار0530
دیر کهن1500
دیو و انسان 0540
ایرانیم1422
روز اول 0450
لذت دنیا 0480
مٌد جهان 0560
مرگ0640
اهل خرد 0480
دید نکوی 0510
نطق پدر 0390
رسوم همسری 0500
خدای مهربان 1430
خط فرمان 1442
ره ایمان 0490
دلیل راه 0574
فطرت نیک 2560
نبرد سخت 0530
بذر نکو 0440
آب بقاء1664
طریق سادگی2402
بچه های ایران 0550
معیار دین 0540
نقش نگار 0530
کوه گناه 0634
طریق مستقیم1584
ملک خدا 1492
علم و هدایت 0460
سفره انعام 0430
قصه کرٌدی0610
بذر نکویی 0520
بد و نیک 1532
تاج شاهی 0530
دنیا و عقبا 0540
راه عجیب 1562
منزل اول 2502
اعلا ملک حق0510
روح0570
عهد بندگی0612
دور خود 0390
اسرار بزرگ 1392
دربار حق0440
سعادت1430
عدالت1450
خون شهید 1430
صبح صادق0280
همراه پدر 0450
رمز مشت 0500
مشت کوبنده 0510
برش تیغ زبان1532
بهشتی0450
آفتاب روشن 1382
علم فاطمه (س)0310
صفاهان0361
وصف شهیدان0410
نیکان وبدان 0410
خدا جویان 1302
طومار ظلم 0340
سر و سامان 0390
ظاهر دنیا 0400
تقدیر ایزدی 1372
روشن منیر 1442
صوت و صدا 0300
چراغ روشنی 2332
دیند اری1342
فاطمه (س)0350
مرد1310
رمز هنر 0330
مناجات0380
زلف یار2352
فکر مردان 0280
بنده ی من 2312
تدبیر 1344
پرده پوشی0280
صفات بشر 0240
بدکاری 1282
قانون0280
هوس0190
پناهگاه0270
شاه و گدا 0340
امید 0270
نو عروس 0280
مولود علی(ع)0320
عید نوروزی 0330
موسم بیداری 0270
راه جهل 0260
بهار عمر 0260
بلبل0302
امیر عالم 1292
حقوق1342
دیوانگی0200
راه دل0230
یک پدری 0260
یاران0190
نقش الهام 0250
علم و ادب 0200
عید مبعث0290
میلاد نور 1262
رونق دین 0260
دانه ی توحید 1242
کار نکو 1332
فرقت یار 2372
عهد خدا 1312
تعرض1242
دشمن بینایی 2224
بهار نوجوانی 1232
قبای کوته 2202
راه دنیا 0210
یک نفس 0250
مکان ابدی 0240
بخشش1202
گرگ بیشه 0270
حجت خدا 1340
وارث حکم حق0230
والی ولایت 0230
فتوح روح 1292
کج مدار 0210
جنگ جهالت 0250
دو خط 0200
علم عقلا 0330
درخت میوه دار 1242
کینه ی چرخ 3264
روزگار ما 0230
حق و باطل 0290
نام خداوند 0260
کار نیکو 2342
در رحمت 1270
ماه صیام 1272
رهبر آدم 2282
کار نکوی 0240
دست تو0250
نقش خدا0260
نیک و بد 0190
درگاه داور 0230
پند نیکان 0270
آتش قلب 0250
منبع حکومت0250
عشق ازل 0220
هوای بهشت 0310
پیمان عشق0180
نوزاد بشر 0210
کاخ جلیل 0270
ره حج0230
نخستین وزیر 0260
دست پروده 0250
نفاق0230
صد ستاره 0220
رمز قیامت0210
عادت دیرینه 0230
فال نیک 0290
سجود0220
توانا0200
راهِ دار 0230
معیار حق0220
خداوندِ نکوکار 0180
نطفه ی پاک 0180
باغ جنان0160
باد هوس0120
ابر فیض0170
علی اکبر (ع)0170
برادر جان 1212
دهر دون 0150
رمز تقلب 0110
زیان و سود 0160
دانشور0150
سود جهان 0160
چرخ کینه ور 0140
تربیت0170
خط بطلان 1214
حقگویان 0110
برنا0110
چرخ 1192
یاد وطن 0100
دور جهان 090
عارف دانش060
بارش لطف 182
عهد و پیمان060
خلق کج منش0100
زخم زبان 080
دست مشکل گشا0100
فضائل علی (ع)060
دریای علم 080
ساقیا0130
لطف حق1134
روز ازل 0132
طوطی عشق172
نو رسیده در خاک020
کلاه نمد020
نقش دنیا 030
مذهب رندان 030
گنج سعادت 000
افتاده طبعی 000
سلطنت حکم حق000
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس