آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
راه جهان 0650
نظام ملک یکتا 0600
وارث پیغمبر(ص)0850
شفیع شعیان 0680
دیار دوست 0620
مرثیه امام حسین (ع) 11040
شب عاشورا 0740
علی اکبر (ع)0680
مکتب توحید 0630
شافع جزا 0720
فطرت پاک0600
آیین شکنی عرب0680
قتیل راه خداوند 0690
عهدحسین(ع)0720
گوش دل 0690
دو راهی 0710
دٌر نهان 0580
شهید حق0570
کوی دوست 0570
پیر جهان دیده 0642
پادشه خوبان 0640
زنجیر ستم0470
زنجیر هوس0600
گمرهی خلق0510
پاسدار عشق 0700
دام فنا 2621
نسیم لطف 0660
بلبل شیدا 1601
مار دو سر 1621
وسوس شیطان0480
یار دانا0520
آیینه ی ما 1521
دل آدم0500
والی ملک ایمان0510
فتنه1510
جاده ی اسلام 0570
ناصح0630
قضا و قدر 0630
پیر مو سفید 0620
غم غمخانه 0600
جلوه ی حٌسن0630
تیر دعا 0600
بندگی0590
نور هدایت 0640
حرص گندم 0530
حکمت توحید 0710
نقطه هدایت 0560
سِر حقیقت 1581
ذکر حق0760
ملک عدالت01060
عهد پدر 0630
محرم اسرار 0520
خالق اکبر 0630
دام دنیا 1591
شهر علم0600
در یتیم 0670
مکتب محمد(ص) 0580
وارث شیر خدا 0410
قدرت دست خدا 0680
طالب1760
خیال خام 1574
دست دعا 2670
آستان عشق1641
حساب خلق1740
شیشه و سنگ 0780
جام فضل0710
آتش0690
آب سرچشمه 0670
محمود0660
مژده ی ایمان 0550
لطف کریم 0640
عید مولود 2551
گلاب گل0700
منطق حق0740
درخت طیبه 0660
حیله و تزویر 0620
فاتح خیبر 0770
آب انار 1661
صحبت نیکان 0430
میزان عدل 1583
دست دل0410
رای نکو 0510
راه نرفته 0550
صدق و یقین 0510
راه خدا 0660
پیر خردمند 1590
فیض ناب0810
حٌسن قیامت 0740
طریق یار0600
دیر کهن1580
دیو و انسان 0620
ایرانیم1462
روز اول 0490
لذت دنیا 0550
مٌد جهان 0630
مرگ0760
اهل خرد 0520
دید نکوی 0590
نطق پدر 0540
رسوم همسری 0570
خدای مهربان 1500
خط فرمان 1512
ره ایمان 0610
دلیل راه 0664
فطرت نیک 2610
نبرد سخت 0690
بذر نکو 0510
آب بقاء1754
طریق سادگی2422
بچه های ایران 0660
معیار دین 0650
نقش نگار 0620
کوه گناه 0734
طریق مستقیم1624
ملک خدا 1562
علم و هدایت 0570
سفره انعام 0450
قصه کرٌدی0870
بذر نکویی 0610
بد و نیک 1632
تاج شاهی 0600
دنیا و عقبا 0610
راه عجیب 1712
منزل اول 2612
اعلا ملک حق0580
روح0650
عهد بندگی0712
دور خود 0470
اسرار بزرگ 1452
دربار حق0540
سعادت1610
عدالت1560
خون شهید 1560
صبح صادق0360
همراه پدر 0580
رمز مشت 0580
مشت کوبنده 0660
برش تیغ زبان1642
بهشتی0560
آفتاب روشن 1462
علم فاطمه (س)0400
صفاهان0441
وصف شهیدان0540
نیکان وبدان 0560
خدا جویان 1402
طومار ظلم 0430
سر و سامان 0540
ظاهر دنیا 0480
تقدیر ایزدی 1502
روشن منیر 1532
صوت و صدا 0400
چراغ روشنی 2442
دیند اری1432
فاطمه (س)0440
مرد1390
رمز هنر 0420
مناجات0470
زلف یار2422
فکر مردان 0340
بنده ی من 2412
تدبیر 1414
پرده پوشی0350
صفات بشر 0310
بدکاری 1302
قانون0350
هوس0270
پناهگاه0320
شاه و گدا 0380
امید 0300
نو عروس 0330
مولود علی(ع)0420
عید نوروزی 0440
موسم بیداری 0340
راه جهل 0300
بهار عمر 0330
بلبل0372
امیر عالم 1372
حقوق1412
دیوانگی0230
راه دل0300
یک پدری 0330
یاران0250
نقش الهام 0330
علم و ادب 0230
عید مبعث0390
میلاد نور 1312
رونق دین 0350
دانه ی توحید 1282
کار نکو 1402
فرقت یار 2472
عهد خدا 1432
تعرض1312
دشمن بینایی 2274
بهار نوجوانی 1302
قبای کوته 2252
راه دنیا 0270
یک نفس 0320
مکان ابدی 0380
بخشش1272
گرگ بیشه 0370
حجت خدا 1510
وارث حکم حق0350
والی ولایت 0380
فتوح روح 1452
کج مدار 0320
جنگ جهالت 0390
دو خط 0250
علم عقلا 0510
درخت میوه دار 1322
کینه ی چرخ 3404
روزگار ما 0340
حق و باطل 0400
نام خداوند 0400
کار نیکو 2442
در رحمت 1480
ماه صیام 1482
رهبر آدم 2422
کار نکوی 0540
دست تو0440
نقش خدا0520
نیک و بد 0290
درگاه داور 0450
پند نیکان 0560
آتش قلب 0510
منبع حکومت0500
عشق ازل 0480
هوای بهشت 0600
پیمان عشق0480
نوزاد بشر 0410
کاخ جلیل 0600
ره حج0470
نخستین وزیر 0520
دست پروده 0480
نفاق0530
صد ستاره 0490
رمز قیامت0520
عادت دیرینه 0480
فال نیک 0580
سجود0430
توانا0470
راهِ دار 0420
معیار حق0500
خداوندِ نکوکار 0450
نطفه ی پاک 0430
باغ جنان0430
باد هوس0400
ابر فیض0480
علی اکبر (ع)0470
برادر جان 1552
دهر دون 0400
رمز تقلب 0330
زیان و سود 0420
دانشور0370
سود جهان 0410
چرخ کینه ور 0400
تربیت0410
خط بطلان 1454
حقگویان 0350
برنا0390
چرخ 1462
یاد وطن 0390
دور جهان 0350
عارف دانش0300
بارش لطف 1342
عهد و پیمان0330
خلق کج منش0340
زخم زبان 0310
دست مشکل گشا0380
فضائل علی (ع)0320
دریای علم 0330
ساقیا0450
لطف حق1424
روز ازل 0392
طوطی عشق1453
نو رسیده در خاک0310
کلاه نمد0370
نقش دنیا 0350
مذهب رندان 0380
گنج سعادت 1403
افتاده طبعی 0402
سلطنت حکم حق0340
سر رشته0260
تخم گل 0360
فعل بد 0350
لطف خدا 0340
حلقه ی زنجیر 0390
پیامبر خاتم 0434
صد جفا 0270
رضا به رضای خدا0240
سخنگویان 0250
حکمرانی 0320
آفت انسانی 1312
حرف حق0210
شعر0170
بی دانشی 0280
پندار0180
دستور فقر 0250
دو رنگی 1230
خوی2352
فطرت نیکان 000
پند آبدار 000
مرغ روح 010
بازار دیگر 000
دانه خردل 070
نصیحت 080
دیده ی روشن 000
نام خدا 000
طاعت 070
حیله باز 060
ارکان جهان 050
گنج خود 070
فوق استغناء070
دیار یار 070
پیاله 060
تابش خورشید 090
امر ما000
فیض حق060
ره نجات 182
نقش نصیحت 0132
شیاطین1132
نیکی و بدی 000
منزل امن 2144
خطر مرگ 000
غم تنهایی000
حقگو 000
خواب غفلت 000
پسر 000
راه چاره 000
معنای ازل 0120
کفر و ایمان 0150
حال توحش0160
فضل حق0180
فساد جهان 0140
مجلس رندان 0140
نقش0120
درگه قرب 0210
نگین سلیمان 0150
نام بلند 090
حکم حق000
تمدن000
نشانی 000
وحی خدا180
حساب قیامت 000
ملک الهی 000
جوهر قدسی 000
خون شهیدان 000
شهیدان000
کلام حق000
تقدیر حق0120
درگه جبار 000
دغل 000
راه خوشگوار 000
فال000
صحبت جانان000
جفا و جور 000
طریق بهت 000
عفو خدای 000
کار جهان 000
تصدیق داوری 000
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس