آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

نیمایی وسپید

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
عشق بی حساب1330
جورخاص0230
رستم دستان دل0250
معمار0170
توباش0180
بهار0160
نان شب2238
ورود به بخش اعضا