آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

سکوت

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
سکوت2173
ورود به بخش اعضا