دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

یاس سفید

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
ندارم انتظار وصل تو1590
محراب ابروها1470
حسرت1550
کبوتران غریبیم0520
تا چشم چشم تست1600
در شاهوار0520
چشم سیر0442
شکسته بالی3543
ابراهیم دل0451
یاس سفید1606
مرا دنیاست زندانی4759
زمان ربّنا0450
سیل اشک2520
زلیخایی نکردی0520
از دست رفته1552
دقیقه ی نود0560
عکس مهتاب2553
مهتاب می خندد1581
سنتور می چسبد1451
یلدا1462
گنجینه ای که من دارم1512
ماه را گم کرده ام1633
سنگ صبور2583
با دبیری ساختم0570
طوفان هستی1592
امید شفا نیست1490
بی پناه1490
لعل بدخشان0550
تسلیم دل0470
کارون0510
روی آتشگون1561
ساکنان باغ0440
محبت پنهان0410
تو بریز خون ما را0500
غریبانه0341
خار برگشته1313
دیر آمدی1290
چه می شد0310
دل ز درد نالیده1352
سپاهی کرده ام پیدا1313
عِقد ثریا1241
خاطرات رفته0391
وصال1382
وصال0300
صدای من و تو0260
بهار آمد0300
بهاریه1351
ای عقل همتی"برای پلاسکو"0220
ابر حجاب0260
کوچه ی بن بست3415
تک بیت0272
تک بیت0260
شراب جوانی1343
هرچند خاموشم2294
خسته از دست عقل1290
فریاد به جایی نرسید1270
فکر باران می کنی1260
گوشه ی شهناز1261
گل ها و بلبلان قهرند0210
عشق رویایی0240
خاطرات رفته0230
سراپا مهربانی0220
ابر غم ها1100
هُرم سوزان090
مقیم میخانه070
نظم جهانی121
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس