دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

یاس سفید

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
ندارم انتظار وصل تو1710
محراب ابروها1510
حسرت1580
کبوتران غریبیم0580
تا چشم چشم تست1720
در شاهوار0610
چشم سیر0592
شکسته بالی3643
ابراهیم دل0581
یاس سفید1676
مرا دنیاست زندانی4849
زمان ربّنا0540
سیل اشک2630
زلیخایی نکردی0600
از دست رفته1582
دقیقه ی نود0660
عکس مهتاب2623
مهتاب می خندد1661
سنتور می چسبد1521
یلدا1542
گنجینه ای که من دارم1612
ماه را گم کرده ام1743
سنگ صبور2653
با دبیری ساختم0630
طوفان هستی1692
امید شفا نیست1560
بی پناه1600
لعل بدخشان0670
تسلیم دل0530
کارون0570
روی آتشگون1671
ساکنان باغ0520
محبت پنهان0510
تو بریز خون ما را0580
غریبانه0451
خار برگشته1443
دیر آمدی1430
چه می شد0380
دل ز درد نالیده1452
سپاهی کرده ام پیدا1363
عِقد ثریا1351
خاطرات رفته0541
وصال1432
وصال0360
صدای من و تو0350
بهار آمد0320
بهاریه1381
ای عقل همتی"برای پلاسکو"0300
ابر حجاب0320
کوچه ی بن بست3545
تک بیت0372
تک بیت0340
شراب جوانی1433
هرچند خاموشم2424
خسته از دست عقل1420
فریاد به جایی نرسید1410
فکر باران می کنی1340
گوشه ی شهناز1371
گل ها و بلبلان قهرند0400
عشق رویایی0430
خاطرات رفته0500
سراپا مهربانی0430
ابر غم ها1350
هُرم سوزان0400
مقیم میخانه0310
نظم جهانی1341
دل بیچاره0360
خون نوع بشر0290
زندانی عشق1442
مشکل کار1111
نگرانم1111
بوستان شعر0190
محراب ابرو ها000
کاسه ی صبر000
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس