مقاومت

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
برای یمن مظلوم...1380
صلحنامه1202
ای صلح...1170
سهم من از پدرم...1180
ورود به بخش اعضا