نوشته های ادبی رسول مهربان

رسول  مهربان

ایام فاطمیه (س)

رسول 30/ 10 /1397 0 دیدگاه

حضرت زهرا (س) یعنی عشق <br/>یعنی حقیقت عالم فانی <br/>حضرت زهرا (س) علمدار دین نبوی (ص) <br/>کاش سخنی برای وصفش بود <br/>همه ی کلمات هم جمع شوند حضرت زهرا(س) قابل وصف نیست <br/> <br/>ایام فاطمیه ب...

ادامه نوشته
رسول  مهربان

نیش عقرب

رسول 08/ 11 /1397 0 دیدگاه

داستانی جالب را دیدم که در موردِ طبیعت و خوی هر جانداری است که خواستم آن را به اشتراک بگذارم روزی قورباغه و عقربی با هم دوستی کردند و عقرب همیشه در اوج دوستی فاصله میگرفت تا روزی قورباغه به سراغش آم...

ادامه نوشته
رسول  مهربان

نمازگزار و مجنون

رسول 10/ 11 /1397 0 دیدگاه

روزی مردی درگوشه ای ایستاده بود و نماز میخواند مجنون در حال و احوال لیلی بود که از روی سجاده ی آن مرد نماز گزارعبور کرد ناگهان مرد نماز گزار نمازش را قطع کرد و به دنبال مجنون افتاد و یقه ی پیراهن مجن...

ادامه نوشته
ورود به بخش اعضا