آخرین اشعار

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی mehrdad gharavizade
جنسیت مرد
تاریخ تولد 28 /05/ 1350
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی شروع نقاشی حرفه ای از سال ۶۰ اموزش تار از سال ۶۴ شروع تحصیلات اکادمیک از سال۶۹ در رشته معماری دانشگاه علم و صنعت دزسافت مدرک کارشناسی ارشد معماری ۷۷ از علم و صنعت
mehrdad gharavizade

لیاسهایم نو ولی فکر و حرفم نخ نما درون کهنه ای با ظاهرخوش نما
بازارهای شهر م پر از جنس نو ولی افکارشهرم همه کهنه و نخ نما
معماری شهرم تنزل کرده در حد نما برون گرایی درون بی نما
در اینجا ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا