رسول  مهربان

نمازگزار و مجنون

رسول مهربان 13/11/1397 | 23:19 0 دیدگاه

روزی مردی درگوشه ای ایستاده بود و نماز میخواند مجنون در حال و احوال لیلی بود که از روی سجاده ی آن مرد نماز گزارعبور کرد ناگهان مرد نماز گزار نمازش را قطع کرد و به دنبال مجنون افتاد و یقه ی پیراهن مجن...

ادامه نوشته
ورود به بخش اعضا

تولد اعضا