تولد اعضا
حسین محمدی فرد

#سه_گانی :19 خونشان گردنشان ، اگر از بیشهٔ شیران باشد؛ سگ و کفتار گذر کردنشان. #حسین_محمدی_فرد

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

سه گانی :677 عده ای آینهٔ دق شده اند، تا در آرند سری در سرها؛ متملق شده اند. #حسین_محمدی_فرد_

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#سه_گانی:290 لب ما را اگر از کینه ی هم دوخته اند، سر هر کوچه ی شهر شاعران، آتشی از عشق بر افروخته اند. #حسین_محمدی_فرد ...

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#سه_گانک:65 این بدترین خبر بود: امروز باغبانان در دستشان تبر بود. #حسین_محمدی_فرد.

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#سه_گانک :665 شاعر نبودم ای کاش، این درد سهم من نیست؛ در حد فهم من نیست. #حسین_محمدی_فرد_

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

سه گانی 223: گرچه در باغ، تبر، می تازد، باغبان می داند ؛ آخر قصه تبر، می بازد. حسین محمدی فرد

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#سه_گانی :263 خواست تا یک کس دیگر بشود خسته از صحبت کرکس ها بود ؛ زاغ می رفت کبوتر بشود. #حسین_محمدی_فرد_

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

برای همسرم لیلا #سه_گانک :122 این که شیرین سخنم، قند خونم بالاست؛ روزگارم (لیلا ست) . #حسین_محمدی_فرد

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#سه_گانی :194 شمس زیبایم، بدان، همچنان در آرزوی بازگشتت مانده ام؛ خط سوم را فقط من خوانده ام. #حسین_محمدی_فرد ...

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

سه گانی :251 به شکفتن نرسید، باغبان، هر گل زیبا که تو را! یک دلِ سیر ندید. حسین محمدی فرد

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#سه_گانی:73 وقتی که دردمندی، درخانه بی دوا مرد، یک شهر بی صدا مرد. *** #حسین_محمدی_فرد

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#سه_گانی :1000 در زمان دیگری، بعدِ مرگم باز هم خواهم سرود؛ با دهان دیگری. #حسین_محمدی_فرد

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

سه گانی :704 کشورم سبز باد و بارانی شادمانه مگر بر افرازد یال خود باز، یوز ایرانی حسین محمدی فرد

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

سه گانی :744 آیینه ام ولی، دردی که در من است؛ از جنس آهن است. حسین محمدی فرد

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

سه‌گانی :673 آنچه از لطف و کرامت داشتند، ابرها باریده اند؛ کاش سدها استقامت داشتند. حسین محمدی فرد

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#سه_گانک:66 در تکاپو بودم؛ عاقبت یافتمش؛ من خودم او بودم. *** #حسین_محمدی_فرد

ادامه شعر
زیتا رضائی

ماه ...!! سر به هوا و دل سپرده به راه . ............ ماه...!! مچاله شده در کاسه و افتاده ته چاه **** نگاهم کن پر از آهم به ته رفتن گرفتارم پر از احساس یک چاهم ...

ادامه شعر
فاطمه  خواجویی راد

سه گانی های فاطمه خواجویی راد 1- آسمان را برگزید؛ قاصدک پروانه وار از خودش هم پرکشید. 2- اول ماه رجب٬ می شکافد علم از روی یقین٬ از نگاه حضرت عین الیقین....

ادامه شعر
نسرین سادات(نغمه) غضنفری

مرگ آفتاب رسید روزی که گل یاس ارغوانی شد ************************** خورشید بانو بتاب که بلورین نغمه در حزن اندوهت تب شور قلم دارد ...

ادامه شعر
نسیم محمدجانی

«به نام او که خود شعر تمام است » این سخن چه آشناست عشق با بزرگی اش اسم کوچک خداست . در کویر خویش مانده زار ؛ حاصل حیاتشان بوته های خار. نسیم محمدجانی...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا