طیبه طه تهرانیان

مثنوی، دکان وحدت بی گمان یکی از بنیادی ترین مبانی فکری مولانا، دستیابی به وحدت و گوهر یگانگی فارغ از هرگونه ناهمسانی های زبانی، قومی و مذهبی است تا بدانجا که مثنوی خود را "دکان وحدت" نامیده است! ...

ادامه نوشته
ورود به بخش اعضا

تولد اعضا