تولد اعضا
محمد خسروی فرد

ا خری هم خانه شد روزی سگی گفت تا کی می کنی دیوانه، کار انتهایی نیست بر این جـهل تو استخوانت خـرد شد در زیر بار لطمه ها دیدی تو از ریگ و کلوخ رفت ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« دست پرورده » علی(ع) در حفاظت بر آن دین حق علی(ع) دست پرورده ی پیغمبر است علی(ع) در ره دین حق، رهبر است علی(ع) دشمن مردم کافر است علی(ع) حاکم بین...

ادامه شعر
Ebrahim Hadavand

همه یِ بود و نبودم به هوایت بند است چو حبابی ست که عمرش ز نفس میسازی موجِ لبهایِ تو وُ چشمه یِ چَشمت جاریست این سرابی ست که با طعمِ هَوس میسازی صبرِ سنگم شده از تلخِ غمت آب، بنوش! کین شرابی س...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Pearl Through away ! mountain Government of two men Through away !ben! ten !just you .because, man ! then . February 2019 Seyedehmaryamjafari . ترجمان مروارید . در امتداد رشته کوهها نم...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Agreement Agree ! agree Other degree,between true minds ?why disagree Yes ,yes ,Daniel ?You know !angry ,Calling us ! subject ?What about Hungary April Seyedehmaryamjafari . ترجمان ...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Without reason This legally,new reason (in this view ,T ,your secon(d (Easily ,beau in your torren(t February 2019 Seyedehmaryamjafari . ترجمه‌ی بی دلیل . این دلیل چه بود ؟ آیا تازه ؟ د...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

unknown of dream Controlling of each program My universal is love ,become when you say me yeah !dram . February_2019 Seyedehmaryamjafari ترجمان ناسروده اداره ی امور هر برنامه ای جهان من...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« مَرد » فیض خدا ،به بنده ی خود گر نمی رسد علم و ادب زِ کسیت،براین بنده رهبر است هر کس چنان اثر زِ خدایش نـدید و مُرد در نزد اهل دانش و بینش که کافر است ...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Like flower Daniel ! Potter ,rejestive when your teenage,reactive key ,key ,crue ,detective admire me ,to back tv head ! no,never,reflective February_2019 Seyedehmaryamjafari ترجمان همچ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« روشن منیر » خداوندا تو که روشن منیری1 بُوَد علمت فزون از هر دبیری به آن اندازه ات نـشناختم من که بـشناسد تو را روشن ضمیری2 خداوندا ت...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« تقدیر ایزدی » جانا نصیحتـی کُنمـت ، هوشیار باش منمای اعتراض به تقدیر ایزدی راهی که نیست،غیر صلاح رضای دوست ناچار سر به خاک رضایش تو خ...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

keywords in drama ! A:Today,after listening three songs,I think very imaginally that I say every person , drama ?Could you say this drama- (no !after listening trauma (music - (listen it !(every...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« ظاهر دنیا » مردم همه بر ظاهر دنیا ، شده مغرور از عاقبت و علم و دیانت، شده اند دور هر مجلس ومحفل،که به پا می شود امروز بر دور هم آوازه1 نـمایند ...

ادامه شعر
ناصر پورصالحی خاکی

ایران زنده باد من انقلابیم ایران سرای من اسلام پر بها دین خدای من آموخت مادرم غیرت برای من بشنو ای اجنبی اکنون صدای من عشقم ولایته شوقم شهادته الله پرچمم اوج ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« سر و سامان » تفضلی زِ خدا ، گـر طلب کنی شاید وگرنه کوشش ما در بَرَش چو سنگ و سبوست مرا به وادی حیرت1 ، سر و سامان2 است از آنکه حیرت عقلم ، رهین3 ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« طومار ظلم » ظلم و ستم زِ هر طرفی هست و هر کجا زجرش نصیب حالت بحرانی من است طومار1 ظلم ، شرح پریشانی من است شرح غمی زِ دوری و زندانی من است ...

ادامه شعر
مهدی صادقی مود

یک آدمِ قلچماق در کوچه ی ما میزیست که در کوچه فقط شَر بکند هر ماه دوتا ضعیف، چاقو بزند هر هفته سه تا پراید، پنچر بکند بنگاهِ محله بود و جا،کش می رفت تا خدمتِ خلق و "خاله اختر" بکند تنها هن...

ادامه شعر
ناصر پورصالحی خاکی

ایرانم پرنده دلم آزاده در هوای وطن سعادتیست همین زنده ام برای وطن به روی قله غیرت نشسته چون آرش شنیده ام ز دل کوه ها صدای وطن سرود عشق بخوانم به نام ایرانم همیشه گوش به زنگ پیام ایرانم چو آتش...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Agate ?Assume that ! why mine when your rainy ,Shine Assume that ! why nine !can you say me, none !Assume ! why, you, kin ?Assume that why fine ! I am with "you" ! rin :notices kin :king...

ادامه شعر
ناصر پورصالحی خاکی

وطن یعنی(سرود) وطن یعنی صفای بی کرانه وطن از هرچه خوبیها نشانه وطن یعنی رفیق بی بهانه وطن مفهوم آهنگ ترانه به دنیا بی قرار این شعارم وطن را مثل جانم دوست دارم وطن مانند ...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا