مهدی صادقی مود

یک آدمِ قلچماق در کوچه ی ما میزیست که در کوچه فقط شَر بکند هر ماه دوتا ضعیف، چاقو بزند هر هفته سه تا پراید، پنچر بکند بنگاهِ محله بود و جا،کش می رفت تا خدمتِ خلق و "خاله اختر" بکند تنها هن...

ادامه شعر
ناصر پورصالحی خاکی

ایرانم پرنده دلم آزاده در هوای وطن سعادتیست همین زنده ام برای وطن به روی قله غیرت نشسته چون آرش شنیده ام ز دل کوه ها صدای وطن سرود عشق بخوانم به نام ایرانم همیشه گوش به زنگ پیام ایرانم چو آتش...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Agate ?Assume that ! why mine when your rainy ,Shine Assume that ! why nine !can you say me, none !Assume ! why, you, kin ?Assume that why fine ! I am with "you" ! rin :notices kin :king...

ادامه شعر
ناصر پورصالحی خاکی

وطن یعنی(سرود) وطن یعنی صفای بی کرانه وطن از هرچه خوبیها نشانه وطن یعنی رفیق بی بهانه وطن مفهوم آهنگ ترانه به دنیا بی قرار این شعارم وطن را مثل جانم دوست دارم وطن مانند ...

ادامه شعر
همایون فتاح

راهی که برد تورا بچندی ره نیست تورا ره قلیلت از صحبت دوست نکته ها گیر صد نکته که باشد آن دلیلت هر جام وقدح زفتنه بشکن بشکن تو صبوحی ذلیلت برگیر شراب صاف وبیغش کان صاف تورادهد فضیلت بافضل وهنرب...

ادامه شعر
محمد خسروی فرد

هر دو جهان را نه به نام خدا فهم خود از این کلمه باختیم سوی زن و بچه و پیر و جوان با همه ی بی خردی تاختیم تیر به نام جبروت خدا باز به تعبیر خود انداختیم در پس آوارگی مردمان خانه ای از جبر خدا سا...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

your sea ! wihtout return !If I say you,one day ! Cut my play ! You ! May ! If I say you ,any way ? Delete! my notes ,what !why !If l say you rainy day !I was talking ,those! s...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

beauty dance My geography Your geography Why are you saying in this traffi My dear Can we are saying? we are in this telegraphy? No we are in two “ dan “biography Maybe in a bad autography We ...

ادامه شعر
همایون فتاح

بجامی کز تو نوشیدم بمستی کشیدم بال وپر درکوی مستان یکی جام دگر چون برفزودی زسرمستی شدم چون بت پرستان

ادامه شعر
مهدی صادقی مود

قلمِ شاعران به روز شده... واقعیت سُرا، خیال گریز از همه جای عشق می گویند! ولی از چشم و زلف و خال گریز مردهای میانسال و جوان اکثرا هرزه و عیال گریز دختران دوازده ساله عاشق اند و رسیده، کال...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« طریق سادگی » رموز فکر سرم را کسی نمی داند که فکرم از سر خود نیست،این یقین باشد تفکرم اگر از راه و رسم دین باشد هزار مرتبه بِـه زآنکه...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« دید نکوی » کار نیکوی پدر در خور تحسین من است این شناسایی و دانایی نیکو پسر است کار نیکو پسران ، در خور تحسین پدر باعث خوش نظری پدر و هم پسر است این ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« مژده ی ایمان » تا که مولود محمد(ص) در جهان آمد پدید بر تمام خلق عالم ، مژده ی ایمان رسید تا که خورشید رخشان،بیرون شد از زیرنقاب آن نقاب کفر را ، از ملک یثرب6 ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« محمود » روزی چو عید مولود،دراین زمین نمی بود بر نام احمد(ص) آمد،بودش لقب چه محمود6 یک روز عید مولود، آمد چو روز بهبود از لطف رب معبود7،عیدس برای محمود روز...

ادامه شعر
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

خدایا خداوندا مجیبی و رحمانی پناه تو می جو یم به هنگام حیرانی ... چه دریای مهر تو چه آن کان جود تو خدایا... نمی یابد سر انجام و نقصا نی........

ادامه شعر
سارا عبداللهی فر

من ضامن عشق رویایی ام ای شه ،به امید احسان رضایی ام دانه می ریزم برای کبوتران تو من زائر در مانده ، بارانی ام من زشعیه گی ، چیزی ندارم آقا اما پای بند ، شفای آهویی ام عبداللهی (یاس) سلام ...

ادامه شعر
حبیب رضایی رازلیقی

( زینتِ پدر ) دُختِ حیدر خواهرِ ناموسِ دین فخرِ نسوان آلِ هاشم را نگین زینب است پرورده ی خیرالنسا خطبه هایش در اِسارت آتشین زینِ اَب ، زینت بوَد بر پنج تن چون علی باشد به هنگامِ سخن پ...

ادامه شعر
محمد جوکار

تو فریباتر از آنی ، که پس از غارت دل نبض یک شعر ، گلاویز نگاهت نشود به گمان ، پلک ببندی و بخندی و کسی عاشق دلبری گاه به گاهت نشود ؟ یا که در کنج خیالش ، بنشینی هر شب بیقرار تو و آن خنده ...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

My heart The episode of love was not at that moment No My heart The episode of love was not with the moon Oh My heart The episode of love was not written with the love of the sun seyedehmaryamj...

ادامه شعر
مهدی صادقی مود

هم یکسره ادعای غم می کردند... هم پرچمِ عشق را عَلم می کردند هنگامِ نیاز ، باز تنها ماندم دیدم که فقط منم منم می کردند ************* گفتند اگر خوب عبادت بکنید در باغِ بهشت، عمرِ راحت بکنید گفتیم...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا