تولد اعضا
مروت خیری

زیاد پیش امده فراموش کنم خودم را اما نشده حتی یک بار تو را

ادامه شعر
ندا عبد حق

کافیست باران بزند ؛ خیال تو خیس تر از همیشه می چکد از آسمان چشم من ؛ و من بلندترین شعر نبودنت را می بارم ....ندا...

ادامه شعر
مروت خیری

هم دلم برای تو تنگ است هم خودم ان خودم که با تو رفته است

ادامه شعر
حبیب رضایی رازلیقی

قوز بالای قوز ای که نان را میخوری با نرخ روز حق خوری از کارگر یا پینه دوز شب چگونه سر به بالین می نهی ای وجودت قوز شد بالای قوز ........حبیب رضائی رازلیقی...

ادامه شعر
مروت خیری

دوری اما دارمت مثل برکه هرشب ماه را

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« طوطی عشق » طوطی عشق مرا ، عشق گُل آمد به نظر تا که از طوطی عشقت،نظر ابراز4 کنیم رو به صحرا و چمن،نغمه ی5 هر بلبل باغ پیش ابروی تو ، بلبل صفت آواز کنیم ب...

ادامه شعر
بهمن نوری قاضی کند

جنابِ ترامپ، سلامٌ علَیک همیشه سواری به چرخ و فلَک جنابِ ترامپ، تو خود سوژه ای تو باید بری به یک موزه ای جنابِ ترامپ، تو گانگستِری شبیهِ القابِ منچستِری زنِ خوشگلی، نصیبَت شده بخاطرِ پول، اسیرَ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« بُرنا3 » بیا دانشورا بـشنو ،که دانش راه باطل نیست اگر دانش توان جویی، شوی در هر رهی بینا بجو پنداری از دانش، اگر جویی تویی دُرنا4 که یک جو دانش اَر جویی،تو هم...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« چرخ » هر آنکس راه حق را بیشتر رفت از این چرخس برآن پرتاب سنگ است دلم از گردش چرخ تو تنگ است زِ دستش،چهره ی من زرد رنگ است خدایا چرخ جهانت هرزه گرد ...

ادامه شعر
محمد خسروی فرد

ا خری هم خانه شد روزی سگی گفت تا کی می کنی دیوانه، کار انتهایی نیست بر این جـهل تو استخوانت خـرد شد در زیر بار لطمه ها دیدی تو از ریگ و کلوخ رفت ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« دست پرورده » علی(ع) در حفاظت بر آن دین حق علی(ع) دست پرورده ی پیغمبر است علی(ع) در ره دین حق، رهبر است علی(ع) دشمن مردم کافر است علی(ع) حاکم بین...

ادامه شعر
Ebrahim Hadavand

همه یِ بود و نبودم به هوایت بند است چو حبابی ست که عمرش ز نفس میسازی موجِ لبهایِ تو وُ چشمه یِ چَشمت جاریست این سرابی ست که با طعمِ هَوس میسازی صبرِ سنگم شده از تلخِ غمت آب، بنوش! کین شرابی س...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Pearl Through away ! mountain Government of two men Through away !ben! ten !just you .because, man ! then . February 2019 Seyedehmaryamjafari . ترجمان مروارید . در امتداد رشته کوهها نم...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Agreement Agree ! agree Other degree,between true minds ?why disagree Yes ,yes ,Daniel ?You know !angry ,Calling us ! subject ?What about Hungary April Seyedehmaryamjafari . ترجمان ...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Without reason This legally,new reason (in this view ,T ,your secon(d (Easily ,beau in your torren(t February 2019 Seyedehmaryamjafari . ترجمه‌ی بی دلیل . این دلیل چه بود ؟ آیا تازه ؟ د...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

unknown of dream Controlling of each program My universal is love ,become when you say me yeah !dram . February_2019 Seyedehmaryamjafari ترجمان ناسروده اداره ی امور هر برنامه ای جهان من...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« مَرد » فیض خدا ،به بنده ی خود گر نمی رسد علم و ادب زِ کسیت،براین بنده رهبر است هر کس چنان اثر زِ خدایش نـدید و مُرد در نزد اهل دانش و بینش که کافر است ...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Like flower Daniel ! Potter ,rejestive when your teenage,reactive key ,key ,crue ,detective admire me ,to back tv head ! no,never,reflective February_2019 Seyedehmaryamjafari ترجمان همچ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« روشن منیر » خداوندا تو که روشن منیری1 بُوَد علمت فزون از هر دبیری به آن اندازه ات نـشناختم من که بـشناسد تو را روشن ضمیری2 خداوندا ت...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« تقدیر ایزدی » جانا نصیحتـی کُنمـت ، هوشیار باش منمای اعتراض به تقدیر ایزدی راهی که نیست،غیر صلاح رضای دوست ناچار سر به خاک رضایش تو خ...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا