تولد اعضا
حسن  مصطفایی دهنوی

« برادر جان » در اُحد6 جنگی ،خود به پا کردن حمزه7 را کشتنـد، صد جفا کردن آل بوسفیان ، با همنـد آنها حکم پیغمبـر(ص) را رها کردن آل ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« علی اکبر (ع) » لیلا2 تو بیا ، مادر به بَرَم بنگـر زِ برت رو در سفرم لیلا من اگر بهرت پسرم اما چه کنم، بهر پدرم اکبر تو بیـا ، بـنشین ...

ادامه شعر
حبیب رضایی رازلیقی

سرود ( ماه روی نیزه ها ) هرچه دارم از تو دارم نیست طاقت بی قرارم بنگر ای فرزندِ زهرا یک نظر بر حالِ زارم نامِ زیبایِ تو باشد آبرویم ، اعتبارم خاکِ مزارت شفا هدیه یِ خوبِ خدا ماهِ رویِ ...

ادامه شعر
سعید اعظامی

من ازایران نمی رنجم من ازبزم توازرمز من ازرزم من ازایران نمی رنجم من ازبام توازبوم من ازبیم من ازایران نمی رنجم توازهای من ازهول توازهوی من ازایران نمی رنجم توازقال من ازقول توازقیل من ازای...

ادامه شعر
ولی الله فتحی...........فاتح

به نام خداوند عشق .............................................................................................................................................................................. در ...

ادامه شعر
حبیب رضایی رازلیقی

( یوسف زهرا س ) ای حجتِ حق نورِ خدا زاده یِ طاها سلطانِ وفا بابِ رجا یوسفِ زهرا سربازِ تو باشد همه ایران گلِ نرگس ای عاشقِ تو بیشه یِ شیران گلِ نرگس خاموش کن این آتشِ سوزان گلِ نرگس تو تاج...

ادامه شعر
حبیب رضایی رازلیقی

( سفینه النجا ) عزیزِ مصطفی حسین ، حبیبِ کبریا حسین سفینة النجا حسین ، سراجِ رهنما حسین به گوش می رسد نگر ، صدایِ زنگ کاروان صلایِ پورِ فاطمه ، رِسَد بگوشِ عاشقان رسیده موسمِ عزا ، ندا دهند...

ادامه شعر
حبیب رضایی رازلیقی

( آئینه ی داور ) رادمـردی چون علـی دیگـرنیایــد روزگــار لافَتــی الّا عَلــی لا سیــف الّا ذوالفَقــار ای بنازم ذوالفقارش شیعه را حرمت زِ ِاوست نقش بستـه نامِ پاکش بر دلم عـزّت زِ او...

ادامه شعر
علیرضا نصیرزاده

ترجیع بندی تقدیم به قلب نازنین صاحب الزمان (عج) ای خسرو خوبان که تمنای تو داریم نومید ز غیریم و تولای تو دایم با عقل فرومایه معمای تو داریم آلوده رنگیم و مصفای تو داریم یاری بده مارا که تو یارا...

ادامه شعر
سلیمان حسنی

رفت ازبَرِمن،بـاورم،آن مــاهِ‌ازگل‌بهترم --------کوآن عزیزوسروَرَم مه پیکروغم‌پرورم،سلطانِ غمهـــامـادرم چون رفت او،تنهاشدم،بیزارازدنیــاشـدم --------مشغول دررؤیاشدم شایدببینم دلبـــرم،سلطان...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا