تولد اعضا
حسن مصطفایی دهنوی

« مار دو سر » این چه جنگی است،که بر گِـرد بشر می بینم بر تمام بشـر این جنگ ، خطر می بینم ورطه ی جنگ به دنیا،چه عجب پُر خطر است دَمبدم ورطه ی آن ، پُـر زِ...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« بلبل شیدا » ای فدایت دیده ی بینای من ای به یادت هِی هی و هِیهای من پا برهنـه در بیابانـت دَوَم خاری آنجا کی رَوَد در پای من بلبل باغ جنانـم...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« پاسدار عشق » من پاسدار عشقم و عشقم بر عالم است من پاسدار آن و همان بر دو عالم است پابند عشق گرکه نی ام،عشقم از کجاست در گفتگو به گردش این هر دو عالم است کارم...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« شهید حق » حسین(ع) آن آفتاب برج ایمان شهید حق شد ، از جور لعینان9 به پاس خدمتِ دین خداوند گرفتش جور این دنیا گریبان به فرمان خداوند جهان ...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« قتیل راه خداوند » بزرگ معنوی قتل آن حسین (ع) این است قتیل راه خداوند و راه این دین است شهادتـی که برای خدا و امـر خداست شهادتـش ...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« فطرت پاک » هر کس از ارکان علم و معنویت دور شد در برِ هر روبهی ، تسلیم هر نخچیر2 شد شیر نـر کی پیش روبه ، سر به تسلیم آورد روبهـس تسلیم گردد ، گـ...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« آیین شکنی عرب » تحصیلت از کجاس ،زِ دینت فغان عرب نام از خدا بری ، نـشناسی تو دین رب پیغمبر جهان ، زِ نژاد عرب بُد2 است یک بی گنه نکشت ، به آیین د...

ادامه شعر
مجید شفق

این قصیده عزمت امام حسین (ع) را نشان میدهد نه ضعف امام را صدای حسین ع ! به کربلاست چه غوغا ز ماجرای حسین که تا ستاره رسد خاک کربلای حسین ضمان عهد خدایی نه کار هر بشر است مگر بر آ...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« مکتب توحید » ما که سیه پوش زِ پا تا سریم سینه زن از بهر علی اکبریم4 ما به سر خاطره ی آن علی بر همه ی خلق جهان رهبریم داور دانا که به ...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« شب عاشورا » امشب برای عاشقان ، برنامه امضاء می شود فردای عاشورا بِبین ، عاشق هویدا3 می شود درکربلا عاشق ببین،با سر به کوی دوست رفت این همت والا، از آن اولاد زه...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« شفیع شیعیان » مدار چرخ کینه جو ، که ظلمش آشکار شد بر آن حسین و آن علی(ع)،لجوج و کج مدار شد فغان زِ ظلم ظالمان ،که بر علی(ع) فقط نبود بر آن حسین و آن علی(ع)،چ...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« وارث پیغمبر(ص) » ای گروه شیعیان من فطرتم ، بیدار شد بر حسین(ع) اندر شهادت، واقف اسرار شد آه از وقتی که خلق کوفه می کُشتن حسین(ع) زین5 مصیبت،هر مسل...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« راه جهل » جان من در عقل و جهلِ من بسا پیکار شد عاقبت علمم به من ،گویای این گفتار شد جهل را تابع مشو،هر راه جهل از گمرهی است راه جهلـس منتهـی آخر به قع...

ادامه شعر
مصطفی مصطفایی دهنوی

« دریای علم » علی(ع ) فرِ3 فرهنگ و ارکان هوش کلامش زِ حقس ، نـگردد خموش علی(ع ) فر فرهنگ دنیـا بُوَد به فرهنگ دنیـا زدم این سروش علی (ع )...

ادامه شعر
مصطفی مصطفایی دهنوی

« دست مشکل گشا » علی(ع) در راه یزدان رهنمـا شد به خلق مُلکِ خالق مقتـدا4 شد علی(ع) ارکان دین حق ، شد اول همان روزی که دین حق ، بنا شد علی...

ادامه شعر
مصطفی مصطفایی دهنوی

« نخستین وزیر » به صحرای جُحفـه4 ، به خُـم غدیـر علـی (ع) شد بر افراد حقگو امیـر به گفتـار آن خاتم المرسلـین ( ص) ولـی خـدا شد ، در ...

ادامه شعر
ابراهیم حاج محمدی

قصیده ی غدیریه @@@@@@@@@ رود به سر می دود، رو به گلستان دلیر تا که بدست آوَرَد باز چه در این مسیر؟ موج به رقص آمد از هیمنه ی جزر و مد می کشد از فرط شوق شأنِ زِبَر را به زیر شعله ور از عشق ...

ادامه شعر
مصطفی مصطفایی دهنوی

« فضائل علی(ع) » وظیفه ی تو ای بشـر ، نمـاز با وقـار شد نزول آن در آن حجاز ، زِ امر کردگار شد کتاب امر حق ببین،زِ خواهش محمد(ص) است زِ همت محمدس(ص)، درست...

ادامه شعر
مصطفی مصطفایی دهنوی

« چشمه ی فیض خدا » کار دانایی ما باشد و فرجامش نیست ابتدایش سر دست است ، سرانجامش نیست شغل عرفانی ما ، در همه جا منتشر است انتشارش به دل تنگ ...

ادامه شعر
مصطفی مصطفایی دهنوی

« زخم زبان » هر که بیداد گری را زِ خود ایجاد نکرد پرچم عدل و عدالت ، همه بـر باد نکرد آنکه در مدت عمرش ، همه بیداد بکرد تا که بیداد بر آ...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا