مرجان آزرم

بخوان ای مرجان

مرجان آزرم 11/11/1398 | 14:06 0 دیدگاه

مادرم میگوید: دخترم شعر نگو، شعر نخوان شعرهایت همه بودار شده بوی دست پینه بسته، بوی خاک بوی پیراهن کهنه به تن ایراندخت غمناک بوی ناله بوی گریه بوی آه نمناک گر که خواهی تو بخوانی شعر آهسته...

ادامه نوشته
سید محمد حسین شرافت مولا

بسمه تعالی تفسیری از بیت توحیدی ( هاتف اصفهانی ) " صد رهت لن ترانی ار گوید باز می دار دیده بر دیدار " هاتف اصفهانی مقدمه : سید احمد حسینی متخلص به هاتف اصفهانی را ادیبا...

ادامه نوشته
سید محمد حسین شرافت مولا

بسمه تعالی باباطاهر همدانی در دوبیتی های عرفانی مقدمه : بابا طاهر همدانی از شعرا و عرفای قرن پنجم هجری گشته است . بابا طاهر همدانی را با دوبیتی های ساده , روان و سرشار از معانی ...

ادامه نوشته
سید محمد حسین شرافت مولا

بسمه تعالی شرح عرفانی بر بیت صائب تبریزی (1) سنگین شد از کنار پدر خواب راحتم چون ماه مصر سیلی اخوانم آرزوست ...

ادامه نوشته
سید محمد حسین شرافت مولا

بسمه تعالی شرح عرفان اسلامی بر بیت عاشورایی ( محتشم کاشانی ) هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال او در دلست و هیچ دلی نیست بی ملال محتشم کاشانی مق...

ادامه نوشته
محمد علی رضا پور

راه

محمد علی رضا پور 03/12/1396 | 01:31 0 دیدگاه

این روزها زیاد می‌خوانیم و می‌شنویم؛ اوّل در شبکه‌های اینترنتی و بعد در گفتار مردم که از هر راهی بروی، می‌رسی. راه، مهم نیست و رسیدن، مهّم است. این را قبول دارم که رسیدن، مهّم لست؛ امّا مگر هر راهی به...

ادامه نوشته
کرم  عرب عامری

مکتبها(5)

کرم عرب عامری 26/7/1394 | 15:45 4 دیدگاه

مکتبها (5) زنان نیمی از جامعه هستند که نیمه دیگررا بوجود میاورند بلحاظ جسمی وروحی پیچیده تر از مردان میباشندزنان بخاطر نقش خطیر خود در بوجود آوردن نسل قویتر بشریت از یکسو ودر تنگنا ی اجتماعی و اقت...

ادامه نوشته
کرم  عرب عامری

مکتبها(4)

کرم عرب عامری 20/7/1394 | 19:44 3 دیدگاه

مکتبها(4) هنر مردم واقعی ورئالست وچون مردم پیوسته در کارو پیکار با مشکلات نو بر خوردارند این نوئی را در هنر خود نیز نشان میدهند .هنر مردم ساده اما دارای محتواست . واقعیت دارد و پویایی وجه غال...

ادامه نوشته
کرم  عرب عامری

مکتبها(3)

کرم عرب عامری 15/7/1394 | 12:29 5 دیدگاه

همانطورکه در بخش قبل گفته شد پدیده ی مکتب بصورت یک سامانه ی منسجم دارای حیاتست وبطور خلاصه دارای دوران پیدایش،رشد ومرگست. اما با نگاه باصول مکتبهای اولیه که مهمترین آن مکتب کلاسیکست در میابیم...

ادامه نوشته
کرم  عرب عامری

مکتبها(2)

کرم عرب عامری 20/6/1394 | 13:19 1 دیدگاه

مکتب یک پدیده است واز آیین پدیده ها پیروی میکند هر پدیده یک ظرف دارد که بان فرم یا شکل میگوییم ویک درونمایه که بان محتوا گفته میشود محتوا همیشه تغییر میکند وموجب تغیر فرم میشود .فرم وظیفه دارد برای بی...

ادامه نوشته
روح الله اصغرپور

«من خاقانی و هایدگر» قسمتی از پایان نامه بنده حقیر ...

ادامه نوشته
کرم  عرب عامری

مکتبها(1)

کرم عرب عامری 23/2/1394 | 00:05 4 دیدگاه

مکتب ادبی، معادل اصطلاح انگلیسی Literary schoolو به معنای مجموعۀ سنت‌ها، هنجارها، اندیشه‌ها، نظریه‌ها و ویژگی‌هایی است که به دلایل اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی در دوره‌ای خاص در ادبیات یک یا چند کشور نمو...

ادامه نوشته
ورود به بخش اعضا

تولد اعضا