تولد اعضا
سینا علی زاده

عشق تو دریاست عشق من مثل یک جنگلی نور خورشید کویرت می کند ولی مرا پرورش می دهد مرا سر سبز می کند جنگل دل بی تو جنگلی با درخوان پژمرده از خورشید می گذرم از تو نه! فاصله ی من و تو فاصله ...

ادامه شعر
پژمان خلیلی

از همه ره برفتم وُ راه تو شاه راه من با همه کس نشستم وُیار تو دلنواز من طبل وُ دُهل پَس زنید،صدای عشق نوای من روی تو بر ملا مرا رها زقید گشته من به شب مه نو ام تویی، ز فیض برنده نیز من برنده ای ب...

ادامه شعر
ناصر عبدالحسین پور

«خورشید نگاه» در گذرگاه دوراهی چشمان خاموشت به تردید ایستادم پرده‌دار خورشید نگاهت " آن حریر پلک‌هایت " به ظرافت گشوده شد من ناگهان غرق روشنایی شدم تردید را با پوزخندی رها ...

ادامه شعر
ارمان  تیمور

وقتی زمانه تو را به دفترم خط زد... به رویای با تو بودنت دلم خوش کرد خوابهای من پراز مه شد به بارش باران در مرز هر پرچین چنان غرق درد است جهانم که در چشم مستم دمی خواب آرام نیامد ...

ادامه شعر
مهتاب  ایزدسرشت

صدای پای تو درسکوت دلم پیداست پا می نهی به عمق وجودم سرد میشوم سرد نمی توانم با تو قدم بزنم به تو نمی رسم...!هرگز...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا