ناصر پورصالحی خاکی

ای ایران و ای ایران پرمیکشد دل من هرلحظه در هوایت روز ازنو روزی از نو حرفا دارم برایت بر من بتاب وبتاب ای خودشید فروزان ای ایران وای ایران ای مرزو بوم خوبان ای ایران و ای ایران2 ای گرمی وجو......

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Crime Crime ! crime ! news avoid from dues in our cruel ! advise you need to be, be cause My love as rap, on use de ! de ! during Todays in two devide , love comes !two! two devide the noise......

ادامه شعر
سعید فلاحی

♡ تو قانون شعر خوب میدانی اما افسوس دیوان چشمانت قانون ندارد. ♡ اگر چشمانت قانون ندارد خانه ات آباد، بیا خنده لبانت را برایم قانون کن. ♡ دلِ سنگِ تو روح شیشه ای من بند نمی شود سنگ روی ......

ادامه شعر
سعید فلاحی

- تو را میخواهم و نسیم ملایم نفس هایت که در شرجی دوستت دارم هایم خیس خیس است. - خوشبختی همان لحظه ای است که تو کنارم هستی. - آرامشی دارد ساحل آغوش تو وقتی دریای زندگی طوفانی است. ......

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« خدا جویان » حکم حق خدا جویان،حکم مُشت وگُرزی نیست حکم حق نصیحت بود، حکم جهل ورزی نیست امتداد حکم حق ، روشنـس به هـر ملت بی جهت حدود آن، بی حدود و م......

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« نیکان و بدان » راه منزلگه جانان ، به ره عزت نیست جز به غم خوردن و آوارگی و ذلت نیست راه پُـر خوف و خطر باشد و جان بازیهـا راه خوش خور......

ادامه شعر
علی میرزایی

خار برگشته دو باره گریه ی بی اختیار بر گشته دو چشم من به در و انتظار برگشته نمانده است امیدی، دگرعقیده مرا از این زمانه ی بی اعتبار بر گشته چه شور و شوق در این روزگار وانفسا؟ مرا که بخت چو مژگان......

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

row of beauty keep your love! beau ?am i with you !du .in your section,cue february- 2019 seyedehmaryamjafari سطر زیبا مراقب باش !عشق دنیای زیبایی دارد آیا با من سپری کردی دنیای زیبای عاشق......

ادامه شعر
مهدی صادقی مود

یک آدمِ قلچماق در کوچه ی ما میزیست که در کوچه فقط شَر بکند هر ماه دوتا ضعیف، چاقو بزند هر هفته سه تا پراید، پنچر بکند بنگاهِ محله بود و جا،کش می رفت تا خدمتِ خلق و "خاله اختر" بکند تنها هن......

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

گفتم که لبت گفت فراموشش کن گفتم که غمت گفت درآغوشش کن در آتش عشق توببین می سوزم با هق هق گریه گفت خاموشش کن ...

ادامه شعر
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

بر پهنه ی نهفته ی ذهنم که بنگرم بانگی شگرف می رسد ای وای مادرم / بایاد آن گذشته ی سر سبزی و صفا غیر از وفا نروید در دشت خا طرم / سر تا سر قلمرو فکرش محبت است من راه او گزیدم و از عهد نگذرم /......

ادامه شعر
سجاد صادقی

به دوست قدیمی ام شهید ابوالفضل موسوی : اگرچه لاله ی قرمز درون باغ زیاد است دلم گرفته برایت که حجم داغ زیاد است کبوترانه تو رفتی که باز برگردی ببخش که در آسمان کلاغ زیاد است قبل پر زدنت کس......

ادامه شعر
فاضله  هاشمی

اگردربی وفایی هم وفابود روزگاربی وفاتنهاچرابود فاضله هاشمی"غزل"...

ادامه شعر
رسول  مهربان

زمستان است ولی قلبها بهاریست درست است جیبها امروز خالیست ولی یک ملت بیدار اینجاست اگر دشمن ما در این حوالیست نشان انقلاب هر روز باماست چهل ساله شدن پیری ما نیست رسول مهربان ایران زیباست بدان ای......

ادامه شعر
سعید فلاحی

♡ پنهان می کنم جای خالی ات را لابه لای خاطراتمان مثل کودکی که ترسش را زیر پتو خواب می کند. ♡ دیشب باران‌‌‌‌‌‌ نبودنت را به گریه نشسته بود. ♡ شعرهایم خیلی ساده اند آنقدر که کودکانه ......

ادامه شعر
سعید فلاحی

ای معنی آب و آیینه مادر یاس های کبود سخت است باور کنم کُشتن قرآنِ طاها به ضربه ای ممکن باشد... کبودی پهلویت در صورت یاس ماند تا گواهی شود از ظلمی که در کوچه های مدینه دیدی... داغ تبِ تند م......

ادامه شعر
سعید اعظامی

شده جان بدهی زمن.تا چوعیسی طلب چشمانت کنم نخ زسوزن گرکنی من به کوری چشم تو جان میدهم ...

ادامه شعر
ناصر پورصالحی خاکی

ایرانم پرنده دلم آزاده در هوای وطن سعادتیست همین زنده ام برای وطن به روی قله غیرت نشسته چون آرش شنیده ام ز دل کوه ها صدای وطن سرود عشق بخوانم به نام ایرانم همیشه گوش به زنگ پیام ایرانم چو آتش......

ادامه شعر
محمد خسروی فرد

آنکس که درنده خوست پنهان نشود آنکس که تو را ندیده انسان نشود در مکتب تو هزار و یک آیین است این خلق تو از ج......

ادامه شعر
علی معصومی

ای نازنین! بند نقاب از چهره وا کن با رنگ چشمانت دل ام را آشنا کن امروز و فرداییکه فرصت مانده برخیز شال و کلاه آمدن را دست و پا کن ای جرعه نوش باده ی اَسرار خوبان لختی برای قلب تب دارم دعا کن بگ......

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا