تولد اعضا
طارق خراسانی

بر اوج رفتن تان آرزوی ماست پروازتان مبارک اگر بال ما شکست 24 مهر 1397 طارق خراسانی

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

شدم مجنون ولی لیلی ندارم به این ماندن دگرمیلی ندارم

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

در دست خودت اسیر می خواهی نه یک برده بی نظیر می خواهی نه

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

شب است و ماتم هجران مه ام هلالی شد دلیل رفتنم از تو به کی سوالی شد سیده مریم جعفری

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

وای مجنون ساده دل هستی که باورمیکنی هرکه برلب خنده دار داز همه دشمن تراست

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

درد آن نیست که خنجر بروددرقلبت سخت این است که بادست برادرباشد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

حق من را خورده ای وخنده برلب می زنی عاقبت روزی خدا حق مرا خواهد گرفت

ادامه شعر
فرزانه مظلومی( سبحان)

اشکــــ ز مژگـانِ دلـم می چـکد شوکتـــِ این هجــر کفــن می درد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

دیگر نگو که مرا دوست داری ام

تکرار کرده ای دروغ خودت را تو بارها

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

بیستون را من برای عشق شیرین کنده ام بی وفا دربزم خسرو می گساری می کند

ادامه شعر
بردیا امین افشار

کاش میشد به رخسار آسمان دست کشید بر دل تاریک شب ، نقشی به رنگ سبز کشید کاش فریاد داشت توان ، تا سازد خانه ای یا که برکاغذ سَحَر ، نویسد از خود افسانه ای کاش اشک نمی چکید از گونه بر روی خاک یا...

ادامه شعر
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

....... نه هیچ عذر و بهانه برای شیدا هست نه طعم سود و زیانی به ذهن پیدا هست ...

ادامه شعر
طارق خراسانی

تو را بر دیده میدوزم از آنروی که دور از چشم من هرگز نباشی 27/ 4/ 1397

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

فال حافظ راگرفتم گفت مجنون غریب بس کن این اشعار غم انگیز ودردآلود را

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

نگو بامن زاحساس ووفاداری که فهمیدم در اینجا ساده بودن ذره پوشی نمی ارزد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

زبان سرخ دارم من سری آماده برباد زدست ظلمتان آخرکجا باید کنم فریاد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

دیگر چه سود که بگویم ز ظلم تو بیهوده عاشقت شدم توز چنگیز بدتری

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

بی وفایم پس کجایی فال حافظ رابخوانی پنج سالی می شود دیگرنمی گیری توفالم

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

یک پیام ساده هم کردی دریغ ازمادرت گریه هایش درسرای سالمندان دیدنیست

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

با خیال وصل توباشد نفس دراین تنم گرکه تو ترکم کنی عمرم به پایان ‌می‌رسد

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا