تولد اعضا
حمیدرضا عبدلی

دیگرگذشتم ازاین شعروشاعری شعرمرابه‌قیمت کاهم نمی خرند

ادامه شعر
سام زمانپور

عاشقانه ها *** حضور واژه ها در پیچ و خم جاده ها بر موج ها *** رّد بوسه ای گُل کرد ترانه ای که بر لبانم کاشتی *** سام زمانپور ۱۳۶۹ ۱۹۹۱(میلادی)...

ادامه شعر
وحید عیسوی

مارا بسی آنکه بلد باشی قضاوت کردی حسِ تلخیست که خوب باشی بگویند خیانت کردی

ادامه شعر
علی میرزایی

شراب جوانی"تک بیت" چنان شراب جوانی رقیق بود مرا که حاصلی نه ز مستی نه از جوانی بود. علی میرزائی"رها"

ادامه شعر
علی میرزایی

ز سیل خانمان سوز بهار امسال شد معلوم اگر خیری ز حدش بگذرد شر می کند بر پا علی میرزائی"رها" 19/1/1398

ادامه شعر
علی میرزایی

چنان ز خاطره ها پاک گشته ام که دگر سراغ خانه ی ما مرغ شب نمی گیرد علی میرزائی"رها"

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

پیشه‌ام شاعری وترس ندارد معنی مرگ درراه قلم آرزوی مجنون است

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

زیر چادر برف وطوفان کردهای بی گناه در لواسان راحت وآسوده لم دادی‌به‌مبل

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

سفره های ماشودهروزخالی ترزقبل عده‌ای هم بره بریان‌وماهی می خورند

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

سنگدل هستی واین دنیاندارد اعتبار بعد مرگم درصف اول توظاهرمی شوی

ادامه شعر
فاضله  هاشمی

اگردربی وفایی هم وفابود روزگاربی وفاتنهاچرابود فاضله هاشمی"غزل"

ادامه شعر
سعید اعظامی

شده جان بدهی زمن.تا چوعیسی طلب چشمانت کنم نخ زسوزن گرکنی من به کوری چشم تو جان میدهم

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

عاشقی یعنی فقط یک بیت شعر از دو چشمان قشنگ وآبیت

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

گفته‌ای با بی خیالی خوب خواهم شد ولی بی خیالی هم بدان دردمرادرمان نکرد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

چای لب سوزی که کردم میل این لبهای توست رسم مهمان داریت عالی ست هی چایی بریز

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

ز خاطرات قدیمی چه مانده جزعکست دلم خوش است که باعکس گفتگو کردم

ادامه شعر
امین دشتی

داغــی لبهای تــو بر پیشانی من این همان است اکسیر جوانی من

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

تسلیت گفتن نخواهدکرددردی رادوا این‌جوانان بهترین سرمایه‌های کشورند

ادامه شعر
مهناز نصیرپور

تمام راههای من به جای رم همیشه می‌رسد به شهر آغوشت... ♥ مهناز نصیرپور

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

کنده کاری کرده‌ام نام تورابراین دلم پاک کردن نیست ممکن مرگ کامل لازم ست

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا