تولد اعضا
حمیدرضا عبدلی

با‌اینکه روزگار به کام دلم نشد اما هنوز دست دعایم بسوی توست

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

بچه‌ها‌جمع شدندنزدمن‌ومی خندند خنده‌هاشان بخدا مزه دیگر دارد

ادامه شعر
بهمن نوری قاضی کند

عشق یعنی، حالِ خوبی داشتن با خدا تنها قدم برداشتن

ادامه شعر
بهمن نوری قاضی کند

آن دم که مرا جز تو غمی نیست آن دم که مرا، بازدمی نیست بهمن نوری قاضی کند

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

گره‌ای گرتوزکاردگران بازکنی انکه بالاست فقط مزدتوراخواهدداد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

ببین ز دوری چشمت چقدربیتابم بدون خنده تو من نمی برد خوابم

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

بی‌وفایی‌تابه‌کی‌عبرت‌نمی‌گیری‌چرا گر دلم را‌بشکنی تاوان‌سنگین‌می‌دهی

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

دیگرگذشتم ازاین شعروشاعری شعرمرابه‌قیمت کاهم نمی خرند

ادامه شعر
سام زمانپور

عاشقانه ها *** حضور واژه ها در پیچ و خم جاده ها بر موج ها *** رّد بوسه ای گُل کرد ترانه ای که بر لبانم کاشتی *** سام زمانپور ۱۳۶۹ ۱۹۹۱(میلادی)...

ادامه شعر
وحید عیسوی

مارا بسی آنکه بلد باشی قضاوت کردی حسِ تلخیست که خوب باشی بگویند خیانت کردی

ادامه شعر
علی میرزایی

شراب جوانی"تک بیت" چنان شراب جوانی رقیق بود مرا که حاصلی نه ز مستی نه از جوانی بود. علی میرزائی"رها"

ادامه شعر
علی میرزایی

ز سیل خانمان سوز بهار امسال شد معلوم اگر خیری ز حدش بگذرد شر می کند بر پا علی میرزائی"رها" 19/1/1398

ادامه شعر
علی میرزایی

چنان ز خاطره ها پاک گشته ام که دگر سراغ خانه ی ما مرغ شب نمی گیرد علی میرزائی"رها"

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

پیشه‌ام شاعری وترس ندارد معنی مرگ درراه قلم آرزوی مجنون است

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

زیر چادر برف وطوفان کردهای بی گناه در لواسان راحت وآسوده لم دادی‌به‌مبل

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

سفره های ماشودهروزخالی ترزقبل عده‌ای هم بره بریان‌وماهی می خورند

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

سنگدل هستی واین دنیاندارد اعتبار بعد مرگم درصف اول توظاهرمی شوی

ادامه شعر
فاضله  هاشمی

اگردربی وفایی هم وفابود روزگاربی وفاتنهاچرابود فاضله هاشمی"غزل"

ادامه شعر
سعید اعظامی

شده جان بدهی زمن.تا چوعیسی طلب چشمانت کنم نخ زسوزن گرکنی من به کوری چشم تو جان میدهم

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

عاشقی یعنی فقط یک بیت شعر از دو چشمان قشنگ وآبیت

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا