تولد اعضا
حمیدرضا عبدلی

بیستون را من برای عشق شیرین کنده ام بی وفا دربزم خسرو می گساری می کند

ادامه شعر
بردیا امین افشار

کاش میشد به رخسار آسمان دست کشید بر دل تاریک شب ، نقشی به رنگ سبز کشید کاش فریاد داشت توان ، تا سازد خانه ای یا که برکاغذ سَحَر ، نویسد از خود افسانه ای کاش اشک نمی چکید از گونه بر روی خاک یا...

ادامه شعر
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

....... نه هیچ عذر و بهانه برای شیدا هست نه طعم سود و زیانی به ذهن پیدا هست ...

ادامه شعر
طارق خراسانی

تو را بر دیده میدوزم از آنروی که دور از چشم من هرگز نباشی 27/ 4/ 1397

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

فال حافظ راگرفتم گفت مجنون غریب بس کن این اشعار غم انگیز ودردآلود را

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

نگو بامن زاحساس ووفاداری که فهمیدم در اینجا ساده بودن ذره پوشی نمی ارزد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

زبان سرخ دارم من سری آماده برباد زدست ظلمتان آخرکجا باید کنم فریاد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

دیگر چه سود که بگویم ز ظلم تو بیهوده عاشقت شدم توز چنگیز بدتری

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

بی وفایم پس کجایی فال حافظ رابخوانی پنج سالی می شود دیگرنمی گیری توفالم

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

یک پیام ساده هم کردی دریغ ازمادرت گریه هایش درسرای سالمندان دیدنیست

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

با خیال وصل توباشد نفس دراین تنم گرکه تو ترکم کنی عمرم به پایان ‌می‌رسد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

این کوه خاطرات تورا زنده می کند تنها نشسته‌ام وفقط گریه می‌کنم

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

تا نیمه شب بیاد تو بیدار مانده‌ام باور نمی کنی تو به ساعت نگاه کن

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

دیگر‌نخواه که شعر بگویم من از ستم با این لبان دوخته به جایی نمی رسد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

دیگر نمی توان به کسی اعتماد کرد هرکس به من رسیددلم راشکست‌ورفت

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

دیگر نمی توان به کسی اعتماد کرد هرکس به من رسیددلم راشکست‌ورفت

ادامه شعر
عبدالحمید  بنی اسدی

خواب ِ شبانهِ رفت از سرم وقتی عشقِ تو امد در سرم شوریده کرمانی( عبدالحمید بنی اسدی)

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

حق ما را خورده اند وبرده اند‌درجای امن
درجواب ما فقط لبخندشیرین میزنند

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

پرچم ایران چرا آتش زنی ای بی خرد سود این کار تورا تنها فقط دشمن برد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

بده یک بوسه شیرین ز آن لبهای زیبایت گدای عشق هستم من دعایت می‌کنم هرشب

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا