فاضله  هاشمی

اگردربی وفایی هم وفابود روزگاربی وفاتنهاچرابود فاضله هاشمی"غزل"

ادامه شعر
سعید اعظامی

شده جان بدهی زمن.تا چوعیسی طلب چشمانت کنم نخ زسوزن گرکنی من به کوری چشم تو جان میدهم

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

عاشقی یعنی فقط یک بیت شعر از دو چشمان قشنگ وآبیت

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

گفته‌ای با بی خیالی خوب خواهم شد ولی بی خیالی هم بدان دردمرادرمان نکرد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

چای لب سوزی که کردم میل این لبهای توست رسم مهمان داریت عالی ست هی چایی بریز

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

ز خاطرات قدیمی چه مانده جزعکست دلم خوش است که باعکس گفتگو کردم

ادامه شعر
امین دشتی

داغــی لبهای تــو بر پیشانی من این همان است اکسیر جوانی من

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

تسلیت گفتن نخواهدکرددردی رادوا این‌جوانان بهترین سرمایه‌های کشورند

ادامه شعر
مهناز نصیرپور

تمام راههای من به جای رم همیشه می‌رسد به شهر آغوشت... ♥ مهناز نصیرپور

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

کنده کاری کرده‌ام نام تورابراین دلم پاک کردن نیست ممکن مرگ کامل لازم ست

ادامه شعر
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

رفتی و این منم نمک گیراز خاطراتی که بر پای مانده مهر واحسان بر جای مانده نه مرا تاب و نه توان باشد

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

درد مجنون به خدا مزمن وبی درمان است شعرها حالت یک قرض مسکن دارند

ادامه شعر
سعید اعظامی

شایدایاربرفت، ازلحن حسودتوای دل خدا راچه بینی،غیرازاین دل نداردجایی

ادامه شعر
سعید اعظامی

عالم همچو زانوی خرابی خراب است بخود چوجهانش از رباط ویرانست و معلول

ادامه شعر
طارق خراسانی

بر اوج رفتن تان آرزوی ماست پروازتان مبارک اگر بال ما شکست 24 مهر 1397 طارق خراسانی

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

شدم مجنون ولی لیلی ندارم به این ماندن دگرمیلی ندارم

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

در دست خودت اسیر می خواهی نه یک برده بی نظیر می خواهی نه

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

شب است و ماتم هجران مه ام هلالی شد دلیل رفتنم از تو به کی سوالی شد سیده مریم جعفری

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

وای مجنون ساده دل هستی که باورمیکنی هرکه برلب خنده دار داز همه دشمن تراست

ادامه شعر
حمیدرضا عبدلی

درد آن نیست که خنجر بروددرقلبت سخت این است که بادست برادرباشد

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا