تولد اعضا
سارا عبداللهی فر

تویی ضامن عشق رویایی ام   که دلبسته ی عطر زهرایی ام من آن زائرِ اَبرِ بارانی ات تویی علت چشم دریایی ام ندارم گر از  شعیه گی بهره ای نشانم همان شورِ شیدایی ام وگر مست شعر و غزل ها شدم تویی...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« والی4 ولایت » ای عندلیب گلشن باغ جنان بیا باغ جهان ما رَوَد اندر خزان بیا ای حجت خدای زمین و زمان بیا با صولت علی (ع )، ...

ادامه شعر
محسن بیاتیان

تو یکروز از غروب جاده های سرد می آیی پس از پاییزهای پر هراس زرد می آیی صدایت کوچه را مثل بهار آکنده می سازد تو وقتی پنجره -دستش- شکوفه کرد، می آیی تو در فصل نجیب مهربانی مثل دریا تا تقلای د...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« حجت خدا » ای عندلیب2 گلشن توحید ما بیـا گلشن خوش است وفصل بهار،ای صفا بیـا ای غایب از نظر ،نظری کن به ما بیـا آخر امام سلسله ی مصطفا(ص) بیـا...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« میلاد نور » بَـه چه با شکوه آمـد هفـده ربیع اولا با شکوه و تـر گردید ، روز مبعـث مولا آخـرین پیمبـر بود ، آن پیمبـر مرسـل6 ختم مرسلان می بود ، با اصو...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« عید مبعث » عید مبعوث محمد (ص)،عید هر انسانی است عید مبعوثش برون از جهل و از نادانی است مردمان سابق که در آن جهل و نادانی بُدند عید مبعوثش زِ حی و جنبه ی...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« مولود علی(ع) » تا که مولود علی(ع) در مُلک یزدان دیده شد محتوای علمِ یزدان ، در علی(ع) سنجیده شد در حریم کعبه ی حق ، آن علی(ع) آمد پدید حزب شیطان از...

ادامه شعر
رسول مهربان

بر مقامت مادرم همچون غلامان میشوم من هنوزم تا هنوزه با یه لبخندت پریشان میشوم من همیشه مرهمی بر روی زخم های دل رنجور و تنهام هوایت را تنفس میکنم بی درد درمان میشوم من تمام زندگی را در نگاه مادران...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« فاطمه(س) » اعلا به عالم است ، همان نام فاطمه(س) معنای عالم است ، همان نام فاطمه(س) اول بنای عفت دنیا ، که بوده است تا آخر است عفت و انجام...

ادامه شعر
پژمان خلیلی

توبه می کردی وُ می گردی وُ می گردیدند به سِ سین قسم ها که پذیرش می شُد

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« عید مولود » عید مولود محمد(ص) عیدیـَس ، فرخندگی عید مولودش بیامد ، زنده تـر شد زندگی عید مولود پیمبر(ص) عیدیـَس، نیک و شریف با شرافت باشد و ب...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« لطف کریم » هفده ربیع2 آمد ، لطف حق یقین آمد رهبری به این امـت ، ختم مرسلین آمد آن وجود با جودش ، مکه بـر زمین آمد از وجود م...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« مژده ی ایمان » تا که مولود محمد(ص) در جهان آمد پدید بر تمام خلق عالم ، مژده ی ایمان رسید تا که خورشید رخشان،بیرون شد از زیرنقاب آن نقاب کفر را ، از ملک یثرب6 ...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« محمود » روزی چو عید مولود،دراین زمین نمی بود بر نام احمد(ص) آمد،بودش لقب چه محمود6 یک روز عید مولود، آمد چو روز بهبود از لطف رب معبود7،عیدس برای محمود روز...

ادامه شعر
حسن مصطفایی دهنوی

« قدرت دست خدا » مرکز ایمان کجاست ،حکم که بر ما رواست شاه که شاهی بجاست، قدرت دست خداست مرکز دین پیش ماست ، تابع امرِ خداست هر که به ما تابع است ، تا...

ادامه شعر
شکیبا درخشانی متخلص به روح الغزل

یا علی گفتیم و آمد عید پر شور غدیر اهل دل هستیم و می آید علی خوش مسیر چون محمد کرده او را جانشین اهل خود پیروی کردیم از او از حضرت مولا کبیر اسم او را می نوشتم شیر حق شیر نبی مردی از...

ادامه شعر
مصطفی مصطفایی دهنوی

« نخستین وزیر » به صحرای جُحفـه4 ، به خُـم غدیـر علـی (ع) شد بر افراد حقگو امیـر به گفتـار آن خاتم المرسلـین ( ص) ولـی خـدا شد ، در ...

ادامه شعر
ابراهیم حاج محمدی

قصیده ی غدیریه @@@@@@@@@ رود به سر می دود، رو به گلستان دلیر تا که بدست آوَرَد باز چه در این مسیر؟ موج به رقص آمد از هیمنه ی جزر و مد می کشد از فرط شوق شأنِ زِبَر را به زیر شعله ور از عشق ...

ادامه شعر
ایرج قبادی

تلفیقی از کمال و هنر ، دختر والا تر از عیارِ گُهر ، دختر هنگامِ آفرینشِ زیبائی شاید که بوده مد نظر ، دختر حُسنِ هرآنچه هست دراین عالم گویی خلاصه تر شده در دختر دل از فروغِ نیمه رخش ، روشن ...

ادامه شعر
محمد حسین حسن بیگی

این روزها عشق را در خانه علی باید دید در کنار حضرت دوست ،امام موسی باید دید می درخشد خورشید و ماه عالم در جهان دختری بر دوش برادر،امام رضا باید دید بلبلان مست میشوند از بوی فصل بهار فاطمه از روز ...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا